آزمایشCT

هدف از آزمایشCT :  

بررسی مدت زمانی که لازم تا خون به صورت لخته در آید .

 موارد کاربرد:

زمان انعقاد، نشان دهنده نحوه­ی عملکرد کلیه فاکتورهای سیستم­های داخلی و مشترک است فعال کننده پروسه انعقاد در این آزمایش، تماس فاکتور 12 با شیشه بوده و مسیر داخلی و سپس مشترک است. می­توان برای پیگیری درمان با هپارین از آن استفاده کرد میزان هپارین در بیمار طوری تنظیم می­شود که زمان انعقاد کامل 2-5 را برابر مقدار پایه یا بیش از آغاز درمان باشد.

 نمونه:

خون کامل وریدی یا مویرگی

 تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام آزمایشCT :

آماده کردن کونومتر، لوله، جالوله­ای، لام

آماده سازی دفتر مربوطه جهت ثبت نتایج

آزمایشCT

شرح عملیات آزمایشCT

شرح عملیات آزمایشCT طبق مراحل ذیل صورت می گیرد:
آزمایش بر روی لام:

2 تا 3 قطره خون مویرگی را بر روی لام بریزید، کرنومتر را روش کنید و با یک نیدل یالانست تشکیل رشته­های فیبرین را بررسی کنید به نحوی که هر  چند ثانیه یک بار نیدل را به داخل خون برده و آن را به سمت بالا بکشید تا در صورت تشکیل رشته­ی فیبرین به راحتی مشخص شود و این زمان برابر است با زمان تشکیل رشته­های فیبرین

محدودیت ها و عوامل مداخله گر درشرح عملیات آزمایشCT :

روش بررسی زمان انعقاد روی لام به دلیل استاندارد نبودن درجه حرارت و خشک شدن لام ارزش چندانی ندارد.

روش لوله موئینه هم به علت فشار دادن محل نمونه گیری و احتمال ورود و عصاره بافتی زمان انعقاد دقیق نخواهد بود.

استفاده از آزمایشCT در غربال وضعیت انعقادی ارزشی ندارد.

کالیبر نبودن کرنومتر

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

هرگونه مواردی که سوپروایزر یا مسئول فنی تکرار آن را گوشزد کند.

به هر دلیلی که تکرار اتفاق می­افتد، نتایج حاصله مربوطه به قبل و بعد از تکرار و نتیجه گزارش نهایی و نیز علت تکرار در فرم ثبت نتایج علل تکرار تست­ها ثبت و مرقوم می­گردد.

هرگونه مواردی که با علائم بالینی بیمار تطابق ندارد تکرار شود.

آزمایش BT

آزمایش BT یا (Bleeding Time) آزمایشی است که جهت بررسی زمان لازم برای تشکیل لخته و توقف خونریزی استفاده می شود. افراد بسیاری هرگز این آزمایش را انجام نمی دهند، اما برای افرادی که خونریزی آنها، حتی از یک برش کوچک، متوقف نمی شود، انجام این آزمایش بسیار مفید است.

آزمایش BT  با ایجاد یک برش کم عمق روی پوست و سپس ارزیابی اینکه چگونه پلاکت ها در صورت خونریزی، موجب انعقاد خون و تشکیل لخته میگردند، انجام میگیرد. پلاکتها سلولهایی در خون هستند که در صورت آسیب رسیدن به رگهای خونی با ایجاد توده پلاکتی اولین واکنش را نشان میدهند و از ادامه خونریزی جلوگیری می کنند. اختلالات انعقادی، خونریزی از بینی (اپی تاکسی) و اختلالات پلاکت به کمک این آزمایش بررسی می شوند.

علت بالا و پایین بودن BT در آزمایش خون

هدف آزمایش BT :

 بررسی زمان سیلان که کمترین آزمایش Single Screening برای اختلالات عملکرد پلاکت و یکی از آزمایشات غربالی اولیه برای اختلالات انعقادی است.

 موارد کاربرد:

موارد کاربرد اصلی این آزمایش امروز در تشخیص بیماری ویبراند است.

زمان سیلان طولانی، به طور کلی نشانه یکی از این اختلالات است.

تروبوسیتوپنی شدید تا متوسط

وجود اختلال در اعمال طبیعی پلاکت­ها

اشکال در جدار مویرگ­ها و ……

 تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:

آماده سازی پنبه، کاغذ صافی، لانست، کرنومتر

شرح عملیات :

زمان سیلان (Bleeding Time) در آزمایشگاه کبیر به روش Duke  انجام می­شود.

روش Duke:

در این روش از لاله گوش استفاده می­شود ابتدا محل مورد آزمایش را با الکل تمیز کنید.

محل مورد نظر را با یک ضربه لانست یک بار مصرف سوراخ کنید.

با جریان یافتن آزادانه خون کرنومتر را به کار بیاندازید.

هر 30” یک بار قطره­های خون را با کاغذ خشک کن تماس داده و این کار را آن قدر ادامه دهید تا خون بند بیاید.

سپس کرنومتر را خاموش کنید و زمان به دست آمده گزارش کنید.

به بالای صفحه بردن