معرفی شرکت دی میک در رابطه با ایزو های آزمایشگاهی

شرکت دی­مِیک با بهره­گیری از متخصصین مجرب که از پیشگامان تیم اجرایی سیستمهای مديريتي، كيفيتي، بهبود، بهره وري و تعالي در صنایع مختلف مي­باشند، فعالیتهای آموزش و استقرار سیستمهای مدیریتي را با هدف ياري به صنعت كشور عزيزمان ايران آغاز نموده است.یک سیستم مدیریت می تواند و یا در بیان بهتر اینکه می بایستی نقش مهمی را در آماده سازی سازمانها در رویارویی با این تغییرات ایفا نماید

شرکت دی­مِیک به عنوان یکی از شرکتهای برتر با اتکا بر تجربه و دانش خود دارای برنامه های خاصی در قالب طرح تعالی (Excellence Plan) به منظور ایجاد بیشترین ارزش افزوده در سازمانهای مشتری خود می­باشد. در این بروشور شما می توانید از خدمات این شرکت و نحوه ارائه آنها به سازمان شما و اینکه چگونه «ما اطمینان می دهیم» همراه مناسبی برای سازمان شما در سفر به سمت تعالی باشیم، مطلع شوید.

در اینجا مفتخر خواهیم شد در راستای استراتژی خود، با همکاری آن شرکت محترم در ارائه خدمات فوق، خدمتگزار میهن عزیزمان باشیم.

محصولات و خدمات شرکت دی میک را می توان به چهار حوزه کلی به شرح ذیل تقسیم بندی نمود

فرایند ممیزی و صدور گواهینامه بر اساس قوانین بین المللی سازمان ISO  (IAF) انجام می شود، که این قوانین پوشش دهنده حداقلهای یک شرکت گواهی دهنده در فرایند ممیزی و صدور گواهینامه می­باشد. اما این شرکت با اتکا بر تجارب ممیزان خود و همچنین بر اساس ارزشها و رسالت سازمانی خود که همراهی در مسیر تعالی سازمانی و ایجاد بالاترین سطح ارزش افزوده در سازمانهای مشتری است، دارای طرحی نوآورانه و منحصر به فرد در فرایند ممیزی با عنوان طرح تعالی (Excellence Plan)  می باشد. این طرح شامل پنج فاز عمده می­باشد که با ادغام با طرح ممیزی بر اساس قوانین IAF، سه فعالیت عمده در فرایند ممیزی به شرح ذیل صورت خواهد پذیرفت.

ممیزی اولیه بر اساس صدور گواهیناهه (Innitial) و مراقبتی برای تمدید اعتبار(Surveillance)

این ممیزی ها بر اساس قوانین سازمان IAF صورت خواهد پذیرفت. ممیزی اولیه (Initial) در دو مرحله Stage1 و Stage2 و در نهایت دارای یک مرحله نهایی Follow up جهت جمع بندی عدم انطباقها و صدور گواهی نامه انجام می­شود. ممیزی های مراقبتی (Surveillance) به منظور تمدید اعتبار بعد ازصدور گواهینامه در هر سال، یکبار انجام خواهد شد. البته این فعالیتها که نیز حتی تحت تاثیر طرح تعالی قرار خواهد گرفت، که این تاثیر گذاری بر اساس رهنمودهای استاندارد ISO9004:2009 (مدیریت موفقیت پایدار) که بطور همزمان با بحث Monitor ship مطرح می­شود و ارزیابی ادغامی مدلهای تعالی سازمانی که بطور پوششی با بحث Monitoring Assessment مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

Monitor ship

فعالیت Monitor ship در واقع روش عملیاتی شدن مفاهیم ISO9004:2009 (مدیریت موفقیت پایدار) است که مفهوم تفکر استراتژیک (تحقق استراتژی های از پیش تعیین شده و شکار استراتژی های اضطراری بطور همزمان) را در فرایند ممیزی استانداردهای مدیریتی بر پایه ISO9001 ادغام می­نماید. این روش منحصر بفرد به عنوان جنبه نوآورانه و خلاقیت فرایند ممیزی این شرکت مطرح می­باشد. فعالیت Monitor ship هر سه ماه یکبار با حضور نماینده مشتری در دفتر شرکت گواهی دهنده به منظور بررسی روند اهداف استراتژیک و تاثر آن بر فرایندهای سیستم مدیریت و تعیین نحوه اجرا و ممیزی آنها، انجام می­شود. فعالیت Monitor ship در واقع تعیین میزان اثربخشی سیستم اجرایی در راستای اهداف استراتژیک وسودآوری می­باشد و در نگاهی دیگر به عنوان مکانیزم کمک رسانی در ایجاد ارزش افزوده بیشتر توسط فرایند ممیزی، برای سازمان مشتری مطرح می باشد.

 

Monitoring Assessment

این فعالیت در واقع ارزیابی سازمان بر اساس مدلهای تعالی سازمانی (مانند مدل EFQM، Malcolm balding) می­باشد. در فازهای دوم تا پنجم طرح تعالیExcellence Plan) تلاش در حرکت سازمان به سمت مقایسه با بهترینها و الگوبرداری (Benchmarking) با هدف انتقال تکنولوژی به سازمان برای ایجاد فضای رقابتی و آمادگی با تغییرات محیطی، که این فعالیت پوشش دهنده این چهار فاز می­باشد. اجرا این عملیات بر اساس رهنموددهای حاصل از نتایج Monitor ship می­باشد. این فعالیت علاوه بر آنکه همزان با ممیزیهای اصلی (ویاممیزی مراقبتی) صورت می­پذیرد، هر شش ماه یکبار مابین ممیزیها نیز در محل سازمان مشتری انجام خواهد شد.

 14تماس مابین سازمان تحت ممیزی و شرکت گواهی دهنده در چارچوب 3 نوع فعالیت ذیل انجام خواهد شد:

 • پنج تماس اصلی برای ممیزی های اصلی و مراقبتی (این ارتباطات به صورت اجباری بوده و می بایست صورت پذیرد)
 • شش تماس برای فعالیت Monitor ship که به صورت اختیاری بوده و از طرف شرکت گواهی دهنده پیشنهاد می گردد.
 • سه تماس برای ارزیابی مدل تعالی که به صورت اختیاری بوده و از طرف شرکت گواهی دهنده پیشنهاد می­گردد.

فواصل اجرا فعالیتهای ممیزی و صدور گواهینامه به شرح ذیل می باشد:

 • مابین ممیزی اصلی و مراقبتی یکسال فاصله است.
 • مابین ممیزی اصلی (و یا مراقبتی) و فعالیت Monitor ship که در محل شرکت گواهی دهنده انجام می­شود، سه ماه فاصله است.
 • مابین ممیزی اصلی (و یا مراقبتی) و ارزیابی مدلهای تعالی شش ماه فاصله می­باشد.

ISO10668 ارزش گذاری نام تجاری(برند)

در مقايسه با اولين ارزش گذاري نام تجاري در سالهاي 1980، پيشگامان كسب و كار جهاني در حال حاضر به طور گسترده‌اي اهميت و ارزش برندهاي قوي و نقش مهمی که آنها در بهبود عملکردکسب و کار ايفا می كنند را پذيرفته‌اند.

برندهاي قوي در درجه اول از طريق تاثير خود در سه گروه از ذينفعان كليدي: مشتريان (بالفعل و بالقوه)، كاركنان و سرمايه گذاران عملكرد كسب و كار را تسهيل مي‌نمايد. این عمل با تاثير در انتخاب مشتري و ايجاد وفاداري، جذب، نگهداشت، ايجاد انگيزه و كاهش هزينه‌هاي تامين منابع مالي صورت می پذیرد.

تاثير برندها بر مشتريان بالفعل و بالقوه، يك محرك ويژه از ارزش اقتصادي مي‌باشد. با بررسی مداوم موضوعات در نقاط تلاقی خود، كمك به درك ساختار و درنتيجه رفتار خريد، ساخت محصولات و خدمات با كمترين تعويض و برگشتی مي‌باشد.این کاملا منطقی است که باور داشته باشید، برند شما یک منبع قابل توجه از مزیت رقابتی برای کسب و کار شما می باشد، اما بکارگیری ارزشگذاری نام تجاری چگونه می تواند شما را یاری دهد. 

روش ارزش گذاری نام تجاری

روش ارزش گذاری نام تجاری به گونه ای طراحی شده است تا تمامی ذینفعان و اهرمهای ارزش آفرین را مدنظر قرار دهد. نقش تحلیل برند در مورد درک رفتار خرید، شامل تاثیر برند در تولید تقاضا از طریق انتخاب می باشد. قدرت نام تجاری در اندازه گیری توانایی آن برای ایجاد تداوم تقاضا در آینده از طریق وفاداری و درنتیجه کاهش ریسک می باشد. در انجام این کار عوامل داخلی (مدیریت و کارکنان) و عوامل خارجی (مشتریان) مدنظر قرار می گیرند. در نهایت این ورودیها با یک مدل مالی از کسب و کار ترکیب می گردد تا توانایی برند برای ایجاد ارزش اقتصادی معین گردد.

کاربری های تجاری ارزشگذاری برند می تواند به طور گسترده ای در سه حوزه طبقه بندی شود.

 • مالی
 • مدیریت نام تجاری
 • توسعه موارد تجاری/ استراتژیک

گزارشات ارزش گذاری برند با مشخصات ذیل ارائه می گردد :

 • هدف از ارزیابی                                                             –    رویکردهای و روشهای مورد استفاده                                                                
 • شناسایی برند مورد بحث –    تاریخ ارزش گذاری و ارزش
 • دارایی های مرتبط با برندی که ارزش گذاری شده است –    نتیجه ارزش گذاری مادی برند
 • موقعیت و وضعیت ارزیاب –    منابع داده مورد استفاده
 • معیارهای ارزش –    بررسی حقوق قانونی ، تجزیه و تحلیل مالی و محدودیتها

CE-Mark

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای ایجاد اروپای واحد و کنترل فروش و گردش آزاد کالاها در این حوزه، اقدام به هماهنگ نمودن استانداردهای ملی و منطقه­ای خود نمودند و بدین ترتیب علامت CE که نشانگر انطباق محصول با استانداردها، قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد است به عنوان یک سیستم مورد پذیرش قرار گرفت. این نشان جهت حصول اطمینان از کیفیت، ایمنی و الزامات زیست محیطی به سرعت در کلیه کشورها در حال گسترش می­باشد.

هر چند هدف اصلی اخذ علامت استاندارد محصول اتحادیه اروپا (CE)، کسب مجوز ورود آزاد کالای تولیدی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) و منطقه آزاد تجاری اروپا بوده لیکن تاثیر چشمگیر آن در رشد فروش و افزایش اعتبار تولیدگنندگان در بازار داخلی و امکان صادرات به سایر کشورهای مشمول این استاندارد (شامل کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه از جمله آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان،گرجستان، ،تاجیکستان، ازبکستان، عراق، ترکیه و حتی آفریقای جنوبی و …) نیز انکار ناپذیر می­باشد، به نحوی که تعدد درخواستهای ارائه شده از سوی تولید کنندگان محترم در صنایع گوناگون، طی سالهای گذشته و جاری چندین برابر سالهای گذشته بوده است.

مراحل انجام فرایند CE-MARK بطور خلاصه بدین شرح می­باشد:

 1. ارائه درخواست (شامل خلاصه مشخصات فنی محصول) به دفتر ایران از سوی شرکت متقاضی
 2. انجام بررسی­های مشترک با دفتر N.B. مربوطه در اروپا در خصوص مکانیزم انجام فرایند ارزیابی شرکت متقاضی
 • انجام ارزیابی از فرایند تولید شرکت متقاضی و همچنین نظارت بر فرایند آزمایش محصولات مورد نظر (توسط ارزیابان تایید صلاحیت شده ایرانی یا ارزیاب اعزامی از اروپا)
 • ارائه گزارشات ارزیابی به دفتر اروپا و تصمیم در خصوص صدور گواهینامه
 1. ارائه گواهینامه رسمی، شماره ثبت و لوگوی CE به مشتری.

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا کلیه محصولات مشتمل بر دایرکتیوها یا دستورالعمل های ذیل می بایست الزامات مرتبط را رعایت نمایند

 • محصولات ساختمانی (89/106/EEC)
 • تجهیزات حفاظت فردی (89/686/EEC)
 • تجهیزات پزشکی قابل کاشت فعال (90/385/EEC)
 • دیگهای بخار آب (92/42/EEC)
 • تجهیزات پزشکی (93/42/EEC)
 • تجهیزات تشخیص پزشکی شرایط آزمایشگاهی (98/79/EC)
 • دستورالعملهای ابزارهای اندازه گیری (2004/22/EC)
 • سازگاری الکترومغناطیسی (2004/108/EC)
 • لوازم سوزاندن سوختهای گازی (2009/142/EC)
 • راهنما در خصوص تجهیزات ولتاژ پایین (2006/95/EC)

ATEX تجهیزات و سیستم های حفاظتی برای محیط بالقوه انفجار(مختص اتحادیه ااروپا)

بخشنامه ATEX شامل دو دستورالعمل اتحادیه اروپاست که توصیف کننده تجهیزات و محیط کار در فضای قابل انفجار می­باشد. نام ATEX منتج از عنوان

فرانسوی بخشنامه 94/9/EC می­باشد. (Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères Explosives)

از سال 2003، محصولات موثر احتراق که در بازار اروپا عرضه می­گردند، می بایست با بخشنامه ATEX گواهی گردند. این شامل آزمون و ارزیابی محصولات با آخرین استانداردهای ATEX می­باشد.

دو دستورالعمل برای ATEX موجود می­باشد، یکی برای تولید کنندگان و دیگری برای کاربری تجهیزات:

 • ATEX 95 بخشنامه تجهیزات 94/9/EC، تجهیزات و سیستمهای حفاظتی برای محیط­های بالقوه انفجار؛

ATEX 137 بخشنامه محل کار 99/92/EC، حداقل الزامات مورد نیاز برای بهبود حفاظت ایمنی و سلامت کارکنان که بطور بالقوه در معرض خطر محیط­های قابل انفجار می­باشند.

کارفرمایان باید مناطقی که در آن محیط­های دارای خطر انفجار را طبقه بندی کنند. طبقه بندی مذکور در یک منطقه به اندازه و موقعیت آن، تواتر و تداوم بروز انفجار بستگی دارد. طبقه بندی مناطق به 0، 1 و 2 برای گاز، بخار و مه و 20، 21 و 22 برای گرد و غبار بوده که باید از منابع موثر احتراق محافظت شوند. تجهیزات و سیستمهای حفاظتی در نظر گرفته شده در مناطق طبقه بندی شده می­بایست دارای الزامات بخشنامه­های مذکور باشند. مناطق 0 و 20 ملزم به «دسته یک نشان تجهیزات»،  مناطق 1 و 21 ملزم به «دسته 2 نشان تجهیزات» و مناطق 2 و 22 ملزم به «دسته 3 نشان تجهیزات» می­باشد. مناطق 0 و 20 محیط­هایی با بالاترین ریسک انفجار می­باشند.هدف از بخشنامه 94/9/EC جواز تجارت آزاد برای تجهیزات و سیستمهای حفاظتی دارای نشان ATEX در اتحادیه اروپا با حذف لزوم آزمونها و تست­های متوالی و جداگانه و مستند سازی­های متعدد در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می­باشد.

سری استاندارد ISO9000 مربوط به مدیریت کیفیت، یک الگوی بین المللی برای سازمانهایی است که میخواهند در یک چارچوب تعیین شده در راستای حفظ و تضمین کیفیت محصول خود برای مشتریان و همچنین بکارگیری یک مکانیزم در جهت بهبود مداوم فرایند کسب و کار سازمان خود اقدام نمایند. این استاندارد توسط کمیته ISO/TS176 سازمان بین المللی استاندارد ISO از زمان ویرایش اولیه خود در سال 1987 تاکنون در چهار ویرایش بوده است که آن را میتوان در نگرش سه نسل متفاوت طبقه بندی نمود.

https://isosystem.org

ایزو های آزمایشگاهی ISO10002 نظام رسیدگی به شکایات مشتریان

استاندارد ISO10002 راهنمایی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان در تمامی سازمانها اعم از تجاری و غیر تجاری و حتی در تجارت الکترونیک نیز میباشد .
هدف این استاندارد کمک رساندن به سازمان ها، مشتریان، شاکیان و کلیه طرفهای ذینفع میباشند .
سازمان هنگامی که شکایتی را از مشتری دریافت میکند این شکایات میتواند فرصتهای زیادی را برای بهبود در محصولات و فرآیندها در اختیار سازمان قرار دهد و در صورتی که فرآیند رسیدگی به شکایات به درستی انجام شود، اعتبار و شهرت سازمان نیز حفظ میگردد، خواه سازمان دولتی یا خصوصی و یا کوچک و بزرگ باشد.

این استاندارد به دلیل داشتن رویکرد نظام مند و یکسان با شکایات میتواند به راحتی مورد استفاده سازمانها قرار گیرد.فرآیند رسیدگی به شکایات برای سازمانهایی که محصولات و یا خدماتی را ارائه میکنند و یا با مشتریان نهایی ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم دارند، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.


برخی مزایای اصلی به کارگیری این استاندارد، را میتوان در موارد ذیل مطرح نمود:
شفافیت و واقع بینی در پاسخگویی به مشتریان
مدیریت محرمانگی اطلاعات
امکان ردیابی شکایات
مدیریت رضایت شاکیان و ورود آنها در مشتریان وفادار
تحلیل، ارزیابی و پایش عملکرد سازمان از دید مشتریان

ایزو های آزمایشگاهی ISO10004 نظام پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

استاندارد  بین المللی سنجش رضایت مشتری
ISO10004 چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان میباشد.

این استاندارد، راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه ریزی و اجرای برنامههایی رضایت سنجی و یا برآورد نگرش مشتریان در خصوص سازمان و محصولات آن. این استاندارد باعث میشود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان، سازمان در مسیر مشتری مداری حرکت نماید. استفاده مجموعهها فارق از نوع فعالیت، وسعت و نوع محصول سازمان بوده و اغلب قواعد آن جهت بالا بردن رضایت مشتریان میباشد.
استاندارد ISO10004 مفاد قرارداد، پیمانها و قوانین مدون مجموعه ها را تغییر نداده و صرفا آنها را در مسیر در جهت دستیابی به رضایت واقعی مشتریان حرکت می دهد.

برخی مزایای اصلی به کارگیری این استاندارد، را میتوان در موارد ذیل مطرح نمود:

 • شناسایی انتظارات مشتریان
 • جمع آوری یکپارچه رضایت مشتریان
 • تجزیه و تحلیل رضایت مشتریان
 • ارائه بازخورد و نظارت بر مشتریان

ISO10006 سیستم مدیریت کیفیت پروژه ها

استاندارد ISO10006 راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها بوده که توسط سازمان بین المللی استانداردسازی گسترش داده شده است. این استاندارد برای تمام پروژه ها صرف نظر از طول و مدت زمان و همچنین میزان گستردگی محیطی و جغرافیایی قابلیت کاربرد دارد و همچنین میتواند برای انواع مختلف نتایج محصولی و خدماتی نیز بکار گرفته شود.این استاندارد راهنمایی برای مدیریت پروژه نیست، بلکه در قالب مدیریت کیفیت به مبحث مدیریت پروژه پرداخته و راهنماییهایی برای مدیران مسئول پروژه در جهت حفظ کیفیت در طول انجام پروژهها را ارائه میدهد. 

ایزوهای آزمایشگاهی

 برخی مزایای اصلی به کارگیری این استاندارد، را میتوان در موارد ذیل مطرح نمود:

 • داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه
 • مدیریت بهتر هزینه های پروژه
 • بهبود ارتباطات درون سازمانی و ارکان پروژه
 • بهبود ارتباطات برون سازمانی پروژه بین سازمان، مشاور، ناظر، پیمانکار و کارفرما
 • مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
 • مدیریت سوابق، مدارک و اطلاعات
 • استفاده بهینه از منابع سازمانی
 • کنترل ریسکها و مخاطرات پروژهمدیریت بهتر تدارکات و خریدها
 • دستیابی و تحقق کیفیت تعیین شده در پروژه
ISO
ایزوهای آزمایشگاهی
به بالای صفحه بردن