جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها ( کشت ادرار) :

 جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها ( کشت ادرار) : بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری . نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است .پیش از انجام آزمایش  از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمایئد .دستهای خود را کاملا با آب و صابون  به خوبی شسته و خشک نمائید.بهتر است درصورت امکان شب وپیش از نمونه برداری استحمام کنید.درب ظرف ادرار را بااحتیاط باز کنید .

دستورالعمل جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها ( کشت ادرار)

تحت هیچ عنوان دست های شما  در موقع جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها ( کشت ادرار) نباید با سطح داخلی ظرف ادرار و درب آن تماس پیدا کند.با یک دست .چین های پوستی دستگاه تناسلی  را از هم باز کرده و با دستمال یکبار مصرف اطراف مقعد و پیشابراه را ازجلو به عقب تمیز کنید . این کار را دو بار تکرار نمائید .البته در هر بار تمیز کردن از یک دستمال جدید استفاده کنید وقبلی را دور بیندازید.

درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید .پس از اینکه جریان ادرار شروع شد قسمت اولیه ادرار ( 2 ثانیه اول ) را دور ریخته و بقیه ادرار را باحجم 30 میلی لیتر(حداقل نصف ظرف ) جمع آوری کنید .درب ظرف را بسته و آن را به آزمایشگاه تحویل دهید .در صورتی که نمونه خارج ا ز آزمایشگاه خانم ها  تهیه می کنید. لازم است تا به سرعت به آزمایشگاه ارسال شده و تا آنزمان  درجای  خنک نگهداری شود.این روش جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها ( کشت ادرار)

به بالای صفحه بردن