دستورالعمل نمونه برداری از بینی

( نمونه گيري ـ مراحل كشت ـ تفسير نتايج)

کشت حلق یا بینی بمنظور تشخیص فارنژیت های باکتریایی,ویروسی,گنوکوکی یا کاندیدیایی گرفته میشود.

این ازمایش برای بیمارانی که از گلو درد شاکی بوده,تب با علت ناشناخته داشته, یا ناقل مزمن عفونی میباشند ضروری است.

کشت بینی برای تشخیص عفونت های حاد بینی و یا سینوسی و بمنظور شناسایی ناقلین باکتری های پاتوژن میشود.تشخیص بیماری های گلو ضرورت درمان را ایجاب میکند.معمولا بیشتر بدنبال استرپتوکوک ها می گردند زیرا ممکن است در پی فارنژیت ناشی از یک استرپتوکوک بتاهمولیتیک یاتب روماتیسمی یا گلومرونفریت عارض گردد.

دستورالعمل نمونه برداری از بینی

این نوع عفونت استرپتوکوکی اغلب بچه های بین سنین 3 تا 15 سال را مبتلا میسازد. ینابراین برای کلیه کودکان مبتلا به گلو درد و تب باید جهت شناسایی عفونتهای استرپتوکوکی کشت حلق انجام گیرد.

کشت گلو در بزرگسالان تنها هنگامی ضرورت پیدا میکند که بیمار دچار گلو درد شدید راجعه اغلب همراه با تب و لنفودنوپاتی قابل لمس باشد. این بزرگسالان اغلب دارای سابقه عفونت استرپتوکوکی در گذشته میباشند.

همه کشت ها باید قبل از اغاز درمان انتی بیوتیکی انجام گیرد. در غیر اینصورت انتی بیوتیک ممکن است مانع از رشد ارگانیسم در ازمایشگاه گردد. با این وجود در مواردی نه چندان اندک پزشک تمایل به اغاز انتی بیوتیکی پیش از اماده شدن گزارش نتایج کشت دارد. در اینگونه مواقع انجام یک رنگ امیزی گرم برای نمونه گستره بر لام بسیار مفید است و میتوان در کمتر از 10 دقیقه نتیجه ان را گزارش نمود.

اطلاع یافتن از شکل ارگانیسم نیز میتواند در تشخیص تجربی عامل عفونی بسیار مفید واقع گردد. رشد اغلب میکروارگانیسم ها در ازمایشگاه معمولا 24 ساعت بطول می انجامد و گزارش مقدماتی نیز در همین زمان اماده خواهد شد. معمولا رشد و شناسایی ارگانیسم 48 تا 72 ساعت بطول انجامد. امکان دارد پس از تکمیل درمان انتی بیوتیکی بمنظور اطمینان از رفع بیمارای است.

 1. براي نمونه گيري ازسواپ پنبه اي استفاده مي شود چنانچه مخاط بيني خشك باشد مي توان سواپ را با نرمال سالين آغشته نمود و بعد اقدام به نمونه گيري كرد .
 2. سواپ را بايد به بالاترين حد خود در بيني فرد فرو برد بطوري كه درد كمي توسط بيمار حس شودو با حركت چرخشي اقدام به نمونه گيري كرد  .
 3. يك سواپ براي تهيه لام در محل نمونه گيري تهيه مي شود و يك سواپ (در صورت انتقال) داخل محيط ترانسپورت به آزمايشگاه ارسال مي گردد.

مراحل كشت ـ تفسير نتايج

 1. سواپ را داخل محيطEMB , Blood Agar شكلات آگار و تايوگليكولات كشت مي دهيم (سواپ را در آخرين مرحله داخل محيط تايو مي اندازيم )
 2. تا 48 ساعت روزانه محيط ها از نظر رشد بررسي مي گردند .
 3. باكتري هاي مورد نظر بيشتر استاف آرئوس ـ هموفيلوس آنفولانراي تيپB  ، پنوموكوك ـاسترپتوكوك هاي بتاهمولتيك  A مي باشند .
 4. در صورت مصرف آنتي بيوتيك و آلرژيك بودن ترشحات بيني ميكروارگانيسم پاتوژن يافت نمي شود .
 5. فلور نرمال بيشتر شامل استرپ ويريدانس ـ استافيلوكوك ها ـ نايسريا ـ موراكسلا و ديفتروئيدها هستند
 6. رشد پاتوژن بايد زياد و علائم عفونت در لام مستقيم وجود داشته باشد .
 1. آزمايش مستقيم ترشحات واژن بهترين روش براي بررسي پاتوژنهاي شايع مانند تريكوموناس و كانديدا است .براي ترشحات سرويكس به شكل روتين كشت توصيه نمي شود .
 2. سواپ ترشحات با1ML نرمال سالين مخلوط شد ، و يك قطره آن را روي لام گذاشته  مي شود.درصورت انتقال نمونه فقط لوله ارسال مي شود و لام  در آزمايشگاه تهيه مي شود .يك سواپ ديگر براي كشت تهيه شده و در صورت انتقال درون محيط ترانسپورت ارسال مي گردد.
 1. در مردان در صورت وجود چرك و ترشح با سواپ از دهانه مجرا برداشته ميشود . در غير اينصورت بايستي سواپ را حدود 3 cm داخل مجرا نموده و به آرامي چرخش داد .
 2. تهيه اسمير مستقيم بايستي به شكل غلتاندن سواپ روي لام باشد .
 3. نمونه مجرا بايتسي 1 ساعت بعد از ادرار كردن تهيه شود .

ردیف

نوع تست/ آزمايش

مقدار نمونه

نوع نمونه

ظروف نمونه گیری

رنگ ویال

ضد انعقاد

موارد رد نمونه

1

CBC – BGRH -G6PD – Hb.Electro

 

cc 2

خون

ویال CBC

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

2

PT- PTT

7/2cc

خون

ویال PT,PTT

آبی

سيترات سديم

لخته یا ریز لخته

3

تست های انعقادی

cc 7/2

خون

ویال PT,PTT

آبی

سيترات سديم

لخته یا ریز لخته

4

ESR

cc  6/1

خون

لوله ESR

مشکی

سيترات سديم

لخته یا ریز لخته

5

بيوشيمي كامل

حداقل 3 cc

خون

لوله همولیز

زرد

ـ

لیز و لیپیمیک شدید

6

بيوشيمي تك‎ درخواستي‎

حداقل 1 cc

خون

لوله همولیز

زرد

ـ

لیز و لیپیمیک شدید

7

هورمون – ويروسي

حداقل 1 cc

خون

لوله همولیز

زرد

ـ

لیز و لیپیمیک شدید

8

بيوشيمي – سرولوژي

cc  4

خون

لوله همولیز

زرد

ـ

لیز و لیپیمیک شدید

9

U/C-U/A

cc 20

ادرار

ظرف  U/CیاU/A

شفاف

ـ

نمونه کم ویا آلوده

10

اسمير وكشت ترشحات

به میزان لازم

ترشح

ـ

ـ

ـ

11

اسمير وكشت خلط

cc 2

خلط

ـ

ـ

ـ

نمونه کم ویا آلوده بزاق

12

S/E- OB

1  گرم

مدفوع

ظرف قاشقدار

آبی

ـ

نمونه کم ویامانده

13

اسپرموگرام

به میزان تهیه

مایع منی

ظرف U/C

شفاف

ـ

عدم رعایت دستورالعمل تحویلی

14

مالاريا

چند قطره

خون

ـ

ـ

لام

 

15

AMA

5cc/2 cc

خون

S,PE

زرد/بنفش

لیز و لیپیمیک شدید

17

ASCA(IgG)

5 cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

18
Free kappa / Free lambda
5 cc / 2cc
ادرار / خون
 
 S,U(R)

19

Calcitonin /    C1 Inhibitor

5 cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

20

CD10,13,…

2 cc

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

21

بررسی سطح داروها در خون

2    cc

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

22

آزمایشات غربالگری مادران باردار

5 cc

خون

لوله همولیز

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

23

VMA، Free cortisol

5 cc

ادرار

U(24 &R)

26

Ceruloplasmin

5cc/2cc

خون

S,PE,U(R&24h)

زرد / بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

27

Cholinesterase

5cc/2cc

خون

S,WB(E)

زرد/بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

28

C-Peptide

5cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

29

Cyclosporine

2cc

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

30

Cystatine C

5 cc/2cc

خون

S,PE

زرد/بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

31

Cystine

5 cc

خون

U(R&24h),S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

32

EPO(Erytropoietin)

5 cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

33

CH50

1 cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

34

ACTH

1 cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

35

HLA B27,…

10 cc

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

36

Homocysteine

5 cc /10cc

خون

S,PE,U(R)

زرد/بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

37

HTLV Ab(1&2)

2 cc

خون

S,PE

زرد/بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

38

Hydatid Ab(IgG)

2 cc

خون

S,PE

زرد/بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

39

IgF-1

2 cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

40

Inhibin A,B

2 cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

41

Insulin

2 cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

42

Jak-2 PCR

2 cc

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

43

Lactate

2 cc

خون

PH

آبی

سدیم سیترات

لخته یا ریز لخته

44

LE Cell

2 cc

خون

WB

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

45

Listeria Ab

5cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

46

LKM Ab

5cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

47

LuposAnti Coagulant

2cc

خون

PC

آبی

سدیم سیترات

لخته یا ریز لخته

48

Macroprolactin

5cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

49

MCV Ab

5cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

50

Valproic Acid

2 cc /3cc

خون

S,PE,PH

زرد/بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

51

Mono test

3 cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

52

MPO Ab

2cc/3cc

خون

S,PE

زرد/بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

53

NBT

2cc

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

54

Osmotic Fraqility

2cc

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

55

Phenyl alanine

2cc

خون

PE

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

56

PKU

5cc

ادرار

U(R)

57

Procalcitonin

3cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

58

Protein electrophoresis

3cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

59

Pro BNP-NT

3cc

خون

S

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

60

Pyruvate

2cc

خون

WB

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

61

Troponine I

2cc/3cc

خون

S,PE

زرد/بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

62

Valproic Acid

2cc/3cc

خون

S,PE,PH

زرد/بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

63

ACTH

1cc

خون

PE

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

64

Jak-2 mutation PCR(همراه با فرم)

5ml

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

65

MTHFR A 1298 C mutation

5ml

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

66

HCV PCR

1ml

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

67

Cryoglobulin

2ml

خون

37 C

زرد

لیز و لیپیمیک شدید

68

JC virus

1ml

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

69

Renin

2ml

خون

WB(E)

بنفش

EDTA

لخته یا ریز لخته

به بالای صفحه بردن