• سبد خرید شما خالی است.

دستورالعمل گزارش نتایج بحرانی

 1. هدف:

 اعلام  گزارشاتی که ممکن است عدم اعلام آن به بیمار و یا پزشک موجب مشکلات عدیده ای برای بیمار و یا اطرافیان وی گردد.

 • دامنه کاربرد:

این روش اجرایی در تمامی بخش های فنی آزمایشگاه که نتایج آزمایشات را به دست می آورند کاربرد دارد.

 • تعاریف:
  • محدوده بحرانی : Critical Value به نتیجه ای اطلاق میشود که گزارش فوری آن ممکن است تاثیر بسزایی در تفسیر و یا ماهیت تشخیص و یا پیشگیری از بیماری داشته باشد.
 • شرح:

در آزمایشگاه مسئولیت گزارش به موفع نتایج بحرانی تمامی کارکنان شاغل در بخش های فنی میباشد.محدوده بحرانی در رابطه با تمامی تست های قابل انجام در آزمایشگاه بیان شده است  که در SOP ها ذکر شده است.تمامی کارکنان بخشهای فنی میبایست این محدوده ها را بدانند. جدول ضمیمه ذیل شامل محدوده بحرانی تستها در این آزمایشگاه میباشد.پس از اینکه فردی در آزمایشگاه متوجه شد  که نتیجه یک تست در محدوده بحران قرار دارد ، باید مساله را با مسئول فنی یا سوپروایزر مطرح نماید. مسئول فنی و یا سوپروایزر با تکرار آزمایش بر روی همان نمونه به صورت دوتایی و یا در کنار یک کنترل مناسب از نتیجه به دست آمده قبلی اطمینان حاصل نموده و مورد را پس از مقایسه با نتایج قبلی و همبستگی بالینی و تاریخچه بیمار بسته به مورد به پزشک ، بیمار و یا سیستم مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت غرب تهران سریعا اطلاع میدهد. گاهی نیاز است که شرایط زمان نمونه گیری از بیمار سوال شده و یا نمونه گیری مجدد انجام پذیرد .به هر حال علت و نتیجه تکرار نمونه در فرم مربوطه ثبت شود.

 1. موارد مشمول گزارش فوری تلفنی :

فلج شل حاد ، وبا (التور) ، سرخک ، سندرم سرخجه مادرزادی ، دیفتری ، کزاز نوزادان ، مننِِِژیت ،آنفولانزا، پنومونی ، طاعون ، تیفوس ، تب زرد ، تب راجعه ، هرنوع حیوان گزیدگی ، بوتولیسم ، سیاه زخم تنفسی ، شیستوزومیازیس ، عوارض ایمنسازی ، هرنوع بیماری بثوری خونریزی دهنده ،مالاریا ، سیاه زخم تنفسی و سایر بیماریهای واگیر در صورت مشاهده افزایش موارد

 • موارد مشمول گزارش ماهیانه کتبی :

سل ، سیاه سرفه ، تیفوئید ، هپاتیتهای ویرال ، HIV+ ، بیماریهای آمیزشی ، مالاریا ، سالک و کالاآزار، تب مالت ، سیاه زخم جلدی ، کیست هیداتیک ، توکسوپلاسموز ، پدیکولوز ، کچلی و سایر بیماریهای قارچی، گال ، جذام ، کزاز بالغین  ، بیماریهای آمیزشی ، شیگلوز ، عفونتهای بیمارستانی و کلیه موارد مشمول گزارش فوری

 • مراجع :
  • الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت ، قسمت مستند سازی ، دستورالعمل گزارش دهی
  • دستورالعمل گزارش بیماریهای واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت
  • J.Walach. Interpretation of Diagnostic Tests. 18th ed. Lippincott  2006 .pages 25-29
HighLowHematology
>60%vol<20 vol%Hct
>20 gm/dl<7 gm /dlHb
>1000000 /Cumm<50000 /CummPlt (Adults)
>1000000 /Cumm<20000 /CummPlt (Pediatrics)
>100 “NoneaPTT
>30″ Or 3xControl LevelNonePT
>700 mg/dl<100 mg/dlFibrinogen
>30000 /Cumm<2000 /CummWBC
Presence of blast cells , sickle cells , New diagnosis of leukemia, sickle cell anemia , aplastic crisis.     Positive test for fibrin spit products,protamine sulfate,high heparin level. Presence of tumor cells in bone marrow.  
HighLowBiochemistry
>40µmo/LNoneAmmonia
>200 U/LNoneAmylase
>75 mm Hg<20 mm HgArterial pco2
>7.59 U<7.10 UArterial PH
None<40 mm HgArterial po2 (Adults)
92 mm Hg (SD=12)<37 mm Hg (SD=7)Arterial po2 (Newborn)
>40 mEq/L<10 mEq/LBicarbonate
>20 mg/dlNoneBilirubin , Total (Newborn)
>14 mg/dl<6.5 mg/dlCalcium
>40 mEq/L<11mEq/LCo2
>0.1µg/LNoneCardiac Troponin T
>1.6 µg/LNoneCardiac Troponin I
>115 mEq/L<80mEq/LChloride
>3-5 x upper limit of Normal ( ULN)NoneCK
>5% or ≥10 µg/LNoneCK-MB
>5.0 mg/dlNoneCreatinine ( Except  dialysis patients)
>500 mg/dl<45mg/dLGlucose
>300 mg/dl<30 mg/dLGlucose (Newborn)
>4.7 mg/dl<1.0 mg/dLMagnesium
None<1.1 mg/dLPhosphorus
>6.2 mEq/L<2.8 mEq/LPotassim
>8.0 mEq/L<2.5 mEq/LPotassim (Newborn)
>160 mEq/L<120 mEq/LSodium
>80 mg/dl2 mg/dLBUN ( Except  dialysis patients)
 
 
HighLowCSF
<80% Blood LevelGlucose
Positive bacterial stain, antigen detection, culture or India ink preparation
>45 mg/dlNoneProtein total
>10 / cu mmNonePresence of malignant cells or blasts or WBC in CSF or any other body fluids.
Microbiology
Psitive Blood culture
Psitive Gram Stain or culture from any sterile Site (any body fluid e.g., pleural, peritoneal, joint)
Positive acid-fast stain or culture from any site
Positive culture or isolate for corynebacterium diphtheriae,Cryptococcus neoformans,Bordetella Pertussis,Neisseria gonrrhoeae ( Only nongential sites) ,dimorphic fungi (Histoplasma,Coccidioides,Blastomyces,Paracoccidides)
Presence of organisms in peripheral blood smear or bone marrow (e.g., malaria, Babesia, microfilaria), heart valve, or other tissue (e.g., Heliobacter pylori)
Pneumocystis, fungi, or viral cytopathic changes in bronchial washings, brushings, or BAL
Any invasive organism in surgical pathology specimens
Positive antigen detection (e.g. Cryptococus, group B streptococci , haemophilus influenzae type B Neisseria meningitidis , Streptococcus pneumoniae)   
Stool Cuture Positive for Salonella,Campyobacter,Vibrio,or Yersinia or shigella
Urinalysis
Strongly positive test for glucose and ketone
Presence of reducing sugars in infants
Presence of pus, blood, or protein ≥2+
Presence of  pathological crystals (urate ,cystein ,leucine,tyrosine)
Serology
Incompatible cross match
Positive direct and indirect antiglobulin (coombs) test on routine specimens
Positive direct antiglobulin (Coombs) test on cord blood
Titers of singifacant RBC alloantibodies during pregnancy
Transfusion reaction workup showing incompatible unit of transfused blood
Failure to call within 72 hrs for RH Ig after possible or known exposure to RH- positive RBCs
Positive confirmed test for hepatitis , syphilis , acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) 
Increased blood antibody levels for infectious agents
Blood LevelsTherapeutic Drugs
>150  µg/mlAcetaminophen
>20 µg/mlCarbamazepine
>50 µg/ml (Peak)Chloramphenicol
>35ng/mlDigitoxin
>2.5ng/mlDigoxin
>200 µg/mlEthosuximide
>12 µg/mlGentamicin
>400ng/mlImipramine
>9 µg/mlLidocaine
>2 mEq/lLithium
>60 µg/mlPhenytoin
>24 µg/mlPrimidone
>10 µg/mlQuinidine
>700 µg/mlSalicylate
>25 µg/mlTheophylline
>12 µg/ml  (Peak)Tobramycin
In addition the physician is promptly notified of any of the following:
>130 mg/dlSerum Glucose Fasting
>250 mg/dlSerum Glucoserandom
>300 mg/dlSerum Cholesterol
>9.0 mg/dlSerum Total protein
>10 µg/dL or increased free erythrocyte protoporphyrin (FEP). FEP ≥190 µg/dL is almost always due to lead intoxication.Blood Lead
Pus, blood or protein ≥ 2+Urinalysis
>50000 CFU/ml of single organismUrine colony count/Culture
Heavy growth of pathogenRespiratory Culture
Variant lymphocytes , Plasma cells, organismsPeripheral blood smear
Inherited or Metabolic Disorders
Any chromosomal abnormalities
Any abnormal prenatal screen (e.g., maternal serum α-fetoproteins [AFP], unconjugated estriol, human chorionic gonadotropin [hCG], maternal serum Inhibin A, p-aminopropiophenone-A [PAPP-A], free β-hCG) – Triple marker
Any abnormal newborn spot test confirmed by MS/MS
Amniotic Fluid
Increased in hemolytic disease of newbornBilirubin
<2.0Lecithin/sphingomyelin ratio
Yellow, red, green, brownColor
Abnormal metabolites , Chromosomal abnormalities

8 پاسخ به "دستورالعمل گزارش نتایج بحرانی"

 1. [url=http://buytabsnorx.com/]kamagra 100mg uk[/url]

 2. [url=http://viagracitrate.com/]viagra without prescription[/url]

 3. [url=http://cheapesttadalafil.com/]tadalafil gel[/url]

 4. [url=http://cialistn.com/]cialis 20mg tablet[/url]

 5. [url=https://asapills.com/]where to buy prednisone tablets[/url]

 6. [url=http://tadalafilsaleonline.com/]buying tadalafil in mexico[/url]

 7. [url=https://ivermectinc19.com/]ivermectin lice[/url]

 8. [url=http://crtabs.com/]hydroxychloroquine 200mg[/url]

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درباره

گروه فن آور دی مِیک با سابقه ده ساله در حوزه مدیریت و فن آوری اطلاعات از سال 1397 با تشکیل مجموعه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فن آوری، فعالیت خود را آغاز کرد. ما بر آنیم تا با ارائه خدمات ویژه به جامعه پزشکی و آزمایشگاهی کشور و بهره گیری از افراد متخصص و خلاق در زمینه های مختلف، خدمات جامع و کاملی را با بهترین کیفیت و بهترین قیمت به مشتریان خود ارئه کنیم .

آکادمی

 

تماس

 • تلفن: (021) 91312424
 • واحد فروش: 09021110087
مرکز انفورماتیک گروه فن آور دی مِیک 2020
X