دستور العمل جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط :

دستور العمل جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط

کشت میکروبی :

دستور العمل جمع اوری نمونه دستگاه تنفسی – خلط . دستور العمل جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط برای بیماران مبتلا به سرفه های مداوم و سرفه های عمیق و خلط دار,تب,هموپتزی که نشانگر عفونت تنفسی باشد ضروری است.این ازمایش برای تشخیص پنومونی,برونشتکازی,برونشیت,یا ابسه ریوی انجام میگیرد. کشت خلط برای تعیین وجود باکتری بیماری زا در مبتلایان به عفونت های تنفسی مانند پنومونی گرفته میشود.اولین مرحله در بررسی میکروب شناسی خلط رنگ امیزی گرم است.از طریق رنگ امیزی خلط باکتری ها به دو دسته گرم منفی و گرم مثبت طبقه بندی میشوند.رنگ امیزی گرم را میتوان بعنوان راهنمایی برای شروع درمان دارویی درنظر داشت.سپس نمونه خلط را وارد مجموعه ای از محیط های کشت میکروبی مینمایند.

پس از ان باکتری هایی که در طی 3-1 روز اینده رشد مینمایند شناسایی میگردند.نمونه خلط برای کشت و حساسیت باید قبل از اغاز درمان انتی بیوتیکی جمع اوری گردد مگر انکه بمنظور ارزیابی میزان اثربخشی داروهایی که قبلا از درمان انتی بیوتیکی تجویز شده انجام پذیرد. گزارش مقدماتی معمولا ظرف 24 ساعت اماده خواهد شد. حداقل 48 ساعت برای تکمیل نتیجه کشت لازم است.کشت خلط از نظر قارچ و مایکوباکتریوم توبرکلوز ممکن است 8-6 هفته بطول انجامد.

توجه داشته باشید دستور العمل جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط بهترین نمونه خلط هنگامی است که بیمار از خواب برخاسته باشد و قبل از خوردن و اشامیدن گرفته شود.

 

عفونت های تنفسی روش نمونه گيري :

  1. جهت جمع آوري نمونه خلط ابتدا دهان را با آب معمولي شسته و سپس با سرفه هاي عميق خلط خارج مي گردد

  2. نمونه در ظرف استريل دهان گشاد و جمع آوري مي گردد .

دستور العمل جمع اوری نمونه دستگاه تنفسی - خلط
دستور العمل جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط كشت ـ تفسير نتايج

كشت ـ تفسير نتايج :

  1. حداكثر ظرف 2-1 ساعت پس از جمع آوري لام گرم و كشت انجام مي گردد .

  2. خصوصيات ظاهري بايد يادداشت گردد بايستي تاخير در 4 درجه سانتي گراد قرار داده شود.

  3. رنگ گرم جهت بررسي كفايت نمونه انجام مي گردد بايستي نسبت سلول هاي التهابي به اپي تليال (اسكواموس ) سپس از 10  به 1 باشد در غير اينصورت نمونه براي كمك مناسب نيست و بايد تكرار گردد

  1. قسمتي از مواد چركي را به كمك سواپ يا لوپ استريل به محيط هايBlood agar ، شكلات آگار و EMB قرار دهيد بر روي Blood agar يك ديسك اپتوچين قرار دهيد .

  1. انكوباسيون در جار 10 درصدCO2  انجام گيرد.

  2. جهت بررسي قارچ ها بايستي محيط سابرودكستروز آگار را براي 3 روز درCº37  قرار دهيم .

متن سربرگ خود را وارد کنید

به بالای صفحه بردن