دستگاه سل کانتر swelab Alfa

مراحل اجرایی کار با دستگاه سل کانتر

*دکمه Power دستگاه را که در پشت، پائین و سمت چپ آن قرار دارد روی حالت On قرار دهید.

*چند لحظه صبر کنید، و با فشار دادن گزینه Power up روی صفحه مانیتور دستگاه شروع به Prime و شستشوی اولیه می کند

*اجازه دهید تا شستشوی اولیه به صورت کامل انجام شود.

*بعد از اتمام بشستشو، روی مانیتور صفحه ای می آید که اطلاعات مربوط به آخرین نمونه روز قبل در آن وجود دارد به اضافه چند گزینه که شامل  Print-Menu-List-New Sample و Sample می باشد.

گزينه Sample  در گوشه سمت راست را انتخاب کنید .

*انتخاب این گزینه شامل : سه صفحه به صورت 1/3، 2/3، 3/3 می باشد ، با کلیک بر روی هر کدام از آنها صفحه مربوطه می آید. که هر کدام یک سری از پارامترهای مربوط به تست را به نمایش می گذارد.

*بهتر است برای مشاهده پارامترهای اصلی تست ، صفحه ۳/ ۳ را انتخاب کنید.

*با انتخاب Sample شما می توانید شماره تست را به دستگاه بدهید.

*ویال CBC را از روی رولر میکسر برداشته و چند بار سروته کنید تا کاملا مخلوط وهموژن شود

*درب وبال را باز کنید و آن را طوری بگیرید که سوزن آسپیره دستگاه در درون ویال قرار گیرد وسپس دکمه Start را که در پشت سوزن مکش قرار دارد فشار دهید.

*با شنیدن صدای بوق و بال را از زیر مکنده خارج کرده ، تابعد از مراحل شمارش ، مقادیر مربوط به پارامتر های تست بر روی مانیتور ظاهر شود. این اعداد را در ستون های دفتر هماتولوژی وارد کنید، با لمس گزینه New sample نمونه های جدید را به ترتیب به دستگاه بدهید.

*بعد از اتمام نمونه ها اول دستگاه را شستشو داده ، Prime کنید ، وسپس دکمه Power Down را فشار دهید و بعد از صدای بوق آخری، دکمه Power در پشت دستگاه را روی حالت Off قرار دهید.

نحوه شستشوی دستگاه سل کانتر

* شستشوی روزانه:

هر روز بعد از اتمام کار و قبل از خاموش کردن دستگاه با انتخاب گزینهPrime  System دستگاه را شستشو دهید. بهتر است حداقل دو بار این گزینه را بزنید تا بهتر شستشو شود. بعد از خاموش کردن دستگاه با ، سوزن آسپيره را با گاز استریل و اتانول) %70 کاملا تمیز کنید و در صورت لزوم صفحه مانیتور را با دستمال نرم ولی مرطوب کاملا تمیز نمائید.

*شستشوی هفتگی :

در پایان هر هفته و در روز پنجشنبه سه بار از مسیر آسپیره آب ژاول با همان هیپوکلرید سدیم با وایتکس 1/10 رقیق شده شرکت من را به دستگاه بدهید و سپس از همین مسیر حداقل شش بار آب مقطر به دستگاه بدهید تا وایتکس را کاملا از مسیر پاک کند.

*شستشوی ماهانه :

در پایان هر ماه، هم مسیر آسپیره مثل مرحله قبل شستشو داده میشود و هم مسیر پرب های ایزوتون ولیز یعنی پرب ها را از محلولهای مربوطه خارج نموده و در ظرف آب ژاول قرار دهید و حداقل سه بار پرایم سیستم را فشار دهید و سپس پرب ها را در آب مقطر گذاشته و این بار با آب مقطر پرایم کنید تا محلول شستشو از مسیر کاملا تخلیه شود.

*بعد از پایان شستشوی مسیر ها، همیشه باید پرب ها را دوباره داخل محلولها گذاشته و با انتخاب گزینه پرایم سیستم وسپس Fill system مسیر را از محلولها پر کنید.

*اگر قرار است، دستگاه چند روزی خاموش باشد. یا از محلی به محل دیگر برده شود، بعد از اتمام شستشو و قبل از پرایم محلولها، گزینه Empty system را از قسمت Maintenance انتخاب کنید تا همه محلولها از دستگاه خارج و خالی شود.

 

به بالای صفحه بردن