تازه های دی مِیک

دسته‌ها
روش انجام آزمایش مایع سمینال اسپرموگرام
آموزشی
سید امین صالح خو

روش انجام آزمایش مایع سمینال اسپرموگرام

1-  هدف: هدف از تدوین این دستورالعمل مطلع ساختن مسئول بخش آنالیز اسپرم از نحوه انجام صحیح تست اسپرم، در نتیجه راهنمایی بهتر بیمار و پزشک در تشخیص بیماری است. 2- دامنه کاربرد :         دامنه این روش ، بخش آنالیز مایع سمینال می باشد. 3- تعاريف :   اصطلاحات بکار برده ،مربوط به اصطلاحات پزشکی

Read More »
به بالای صفحه بردن