دستورالعمل نظافت آزمایشگاه

روش اجرایی نظافت آزمایشگاه :

1.     نظافت روزانه سرویس های  بهداشتی با محلول جرم گیر مناسب انجام شود.بازبینی فضاهای داخلی دستشویی هرساعت چک شود.

2.     سطح مایع ظروف مایع روشویی وسرویسهای بهداشتی بصورت روزانه بررسی ودر صورت نیاز پر گردد.

3.     کلیه  دستگاهها وتجهیزات وکامپیوتر و… با هماهنگی کارشناس بخش  ، غبار رویی وتمیز گردد .

4.     کلیه پنجره های ساختمان آزمایشگاه تمیز وغبار رویی گردد.

5.     شیر آلات دستشویی را  با اسکاج نرم ومایع شستشوی مناسب و درصورت نیاز تمیز نمایید.

6.     پله ها وراهروها وسالنهای آزمایشگاه را با ماده ضدعفونی کننده (با وایتکس با رقت 50/1 )و شوینده مناسب تی کشیده شود ودر صورت مشاهده کردن موارد آلودگی به مسئول ایمنی اطلاع داده شود.

7.     دفع زباله ها عمومی آزمایشگاه با رعایت موارد ایمنی صورت گیرد و با هماهنگی کارمند شهرداری ومسئول ایمنی وبهداشت آزمایشگاه نسبت به دفع زباله های آلوده اقدام گردد.

8.     در درون چاه فاضلاب آزمایشگاه سم ضد حشرات ، هر سه ماه یکبار ریخته شود.

9.     روی سطوح میزهای  آزمایشگاه هر روز پس از اتمام کار با استفاده از محلول 10/1وایتکس ضدعفونی وتمیز گردد. دقت نمایید که وایتکس یا ماده مورد استفاده یا محلول سفید کننده خانگی بایستی دارای 5 درصد کلر فعال باشد.

نکات قابل توجه در استفاده از مواد ضدعفونی کننده :

v    محلول هیپوکلریت  یا آب ژاول – تمام میکربها اعم از قارج – ویروس و باکتری را نابود میکند آب ژاول را باید در ظروف در بسته  نگهداری کرد و از بکار بردن آن به همراه جوهرنمک  ( اسید کلریدریک ) باید جدا خودداری کرد .

v    ضد عفونی کننده ها و گندزداها تنها برای استعمال خارجی است و از ورود آنها به دهان چشم و گوش و دستگاه تنفسی جدا  باید جلوگیری کرد.

v    عوامل بی اثر کننده ضد عفونی کننده ها را باید شناخت واز تماس آنها باهم جلوگیری کرد

v    مثلا کشیدن و تمیز کردن با ابرو اسفنج باعث بی اثر کردن مواد ضد عفونی میشود .

v    علت این امر را اینگونه میتوان بیان کرد که چوب – کتان پارچه – لاستیکها و پلاستکیهاسبب خنثی وبی اثر کردن فنل ها و ساولن میشوند .

v    مواد ضد عفونی کننده ها را نباید با هم استفاده کرد . مثلا صابون ساولن را بی  اثر میکند.

v    ضد عفونی کننده را باید  در مقادیر کم استفاده کرد.  اثر میکرب کشی هر گندزدایی با آب داغ بیشتر است . ( با آب ژاول و ید اینکار را نکنید )

v    نکات قابل توجه :   محلول بایستی تازه وروزانه تهیه ومصرف شده وازمصرف محلول رقیق شده پس ازگذشت 24 ساعت پرهیزشود زیرا ماده اثربخش خود را از دست میدهد.

v    همچنین ازمصرف ماده با غلظت بیش از1% خودداری شود. زیرا باعث تحریک دستگاه تنفسی شده و برای بیماران و پرسنل بصورت جدی آزار دهنده است . بدلیل اثر خورندگی ازمصرف هیپو کلریت سدیم برای اشیاء فلزی و استیل خودداری کنید

نظافت آزمایشگاه

نظافت آزمایشگاه

براینکه نظافت محیطی به درستی انجام گیرد بایستی تمام قسمتهای آن لیست شده ودر اختیار سرپرست نظافت قرار گیرد تا در هنگام اجرا بدون هیچگونه قصوری نظافت و تمیزی اجرا گردد برای نظافت آزمایشگاه ها چک لیست زیر را در اختیار فرد ناظرقرار بگذارید تا به خوبی در کار نظافتچی نظارت کند البته در هنگام سفارش نیروی نظافتی از شرکت آدا می توانید نظافتچی همراه با چک لیست نظافت آزمایشگاه ها را در خواست نموده و از نظافتچی بخواهید طبق دستورالعمل نظافت آزمایشگاه عمل نماید.

 

 1. نظافت کامل کف نمونه گیری
 2. نظافت کامل میز کار نمونه گیری
 3. نظافت و نظم میز کار نمونه گیری
 4. نظافت کامل کف پذیرش
 5. نظافت روکش صندلی­های پذیرش
 6. نظافت  و چیدمان مرتب صندلی های پذیرش
 7. نظافت دیوارهای پذیرش
 8. نظافت پارتیشن بخش پذیرش
 9. انجام نظافت روزانه دستشویی­ها
 10. انجام نظافت میان شیفت
 11. نظافت کامل کف دستشویی­ها
 12. نظافت کامل دیوارهای دستشویی
 13. نظافت محل استراحت كاركنان
 14. وجود صابون مایع در نقاط مختلف آزمايشگاه
 15. نظافت کامل دستشویی­هاي بخش هاي فني
 16. نظافت ورودی­ها، سالن مشترک
 17. وجود لیوان یکبار مصرف جهت آبخوری
 18. نظافت میز کار بیوشیمی خون
 19. نظافت میز کار هورمون شناسی
 20. نظافت میز کار انگل شناسی
 21. نظافت میز کار میکروب
 22. نظافت کف اتاق میکروب
 23. نظافت کف اتاق انگل شناسی
 24. نظافت کف اتاق هماتولوژی
 25. نظافت کف اتاق هورمون و بیوشیمی خون
 26. نظافت شیشه اتاق­ها
 27. نظافت میان شیفت برای اتاق­ها
 28. تمیزی روپوش و داشتن اتیکت
 29. تمیزی دستگاه­های مورد استفاده
 30. دارا بودن اتيكت شناسايي نظافتچی
 31. نظافت كف
 32. نظافت ديوارها تا قسمت سنگ شده
 33. نظافت ظروف مایع صابون درسرویس ها
 34. نظافت کف سرویس ها
 35. نظافت درب سرویس ها
 36. نظافت دستگیره ها
 37. نظافت دیوار سرویس ها
 38. نظافت روشویی ها
 39. نظافت کاسه توالت
 40. نظافت پنجره ها
 41. نظافت کف آبدار خانه
 42. نظافت دیوار آبدار خانه
 43. نظافت سماور
 44. نظافت اجاق گار
 45. نظافت درب آبدارخانه
 46. نظافت داخل یخچال
 47. نظافت درب یخچال
 48. نظافت درب کابینت ها
به بالای صفحه بردن