دستورالعمل نمونه برداری از گوش

دستورالعمل نمونه برداری از گوش :

  1. اين آزمايش جهت بررسي عفونت هاي خارجي است .
  2. نمونه گيري با استفاده از سواپ استريل انجام مي شود .
  3. بهترين زمان نمونه گيري حالتي است كه ترشحات چرك از گوش خارج مي گردد و در غير اينصورت احتمال حضور ميكروب هاي فلور افزايش مي يابد .
  4. دو عدد سواپ از نمونه تهيه مي شود، يك سواپ داخل محيط ترانسپورت ( در صورت انتقال نمونه)

و يك سواپ جهت تهيه لام استفاده مي شود. بهتر است لام در همان مكان نمونه گيري تهيه و به آزمايشگاه ارسال گردد.

تفسير نتايج نمونه برداری از گوش :

سواپ روي محيط هايEMB ,  BLOOD AGAR و سابرودكستروز آگاركشت داده مي شود وبه مدت 48 ساعت در  ºC37 انكوبه مي شود.
ارگانيسم های پاتوژن شايع استاف آرئوس ـ سودوموناس آئروژينوزا ـ استرپ هاي گروهA ـ قارچ
ساير پاتوژن ها حتماً بايد رشد قابل توجهي داشته باشد.
در لام مستقيم بايستي حداقل يك عددPUS CELL مشاهده شود.

نمونه برداری از گوش

هدف:
اطمینان از روش بررسي صحیح ميكروسكوپي و كشت از ترشحات گوش به منظور تشخيص عامل اوتيت خارجي يا مياني

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام ميكروسكوپي و كشت ترشحات گوش به منظور تشخيص عامل اوتيت خارجي يا مياني در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

 نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نمونه: چرك و ترشحات گوش خارجي يا مياني
زمان نمونه گيري: قبل از شروع درمان آنتي بيوتيكي
نمونه گيري با استفاده از سواپ استريل انجام مي شود .
بهترين زمان نمونه گيري حالتي است كه ترشحات چرك از گوش خارج مي گردد و در غير اينصورت احتمال حضور ميكروب هاي فلور افزايش مي يابد .
دو عدد سواپ از نمونه تهيه مي شود، يك سواپ داخل محيط ترانسپورت ( در صورت انتقال نمونه ) و يك سواپ جهت تهيه لام استفاده مي شود. بهتر است لام در همان مكان نمونه گيري تهيه و به آزمايشگاه ارسال گردد.

لوازم مورد نیاز نمونه برداری از گوش

سواب استريل
 لوله آزمايش محتوي محيط كشت انتقالي
محيط كشت بلادآگار وEMB
لام
 لامل
 میکروسکوپ
دستکش های یکبار مصرف

روش انجام آزمایش

آزمايش مستقيم: تهيه اسمير از ترشحات چركي و رنگ آميزي گرم و جستجوي مرفولوژي ميكروارگانيسم دماي بيماريزا
كشت: بعد از نمونه برداري از چرك آن را در شرايط هوازي بر روي محيط هاي بلاد آگار و مك كانكي كشت مي دهند. در التهاب گوش مياني كودكان نمونه همچنين بايستي بر روي محيط شكلات آگار براي جستجوي هموفيلوس آنفولانزا كشت داده شود.

نکات ایمنی نمونه برداری از گوش

از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

دستورالعمل نمونه برداری جهت تست اسکاچ

توصیه قابل ارائه به بیماران:

این آزمایش برای بررسی وجود تخم انگل انجام می شود بنابراین نیازی به جمع آوری نمونه مدفوع برای آزمایش

نمی باشد .

آمادگی های لازم

نمونه باید صبح زود پیش از اینکه بیمار اجابت مزاج یا استحمام کند تهیه شود .

نحوه تهیه نمونه :

یک قطعه 5 سانتی متری از چسب نواری (از طرف چسب دار آن) محکم به ناحیه مقعد چسبانده و فشار داده شود

سپس چسب روی لام شیشه ای که از طرف آزمایشگاه دراختیار بیمار قرار داده شده ، چسبانده شود و بلافاصله به

آزمایشگاه تحویل گردد.

 

به بالای صفحه بردن