آموزش خون گیری

دستورالعمل روش اجرایی فرایند نمونه برداری

دستورالعمل روش اجرایی فرایند نمونه برداری آموزش خون گیری و طریقه خون گیری در ازمایشگاه،نحوه خون گیری تصویری همراه با ویدئو خونگیری,روش صحیح خون گرفتن,یاد گرفتن خونگیری,خون دادن نحوه خون گیری وریدی قبل از هر چیز ایمنی شخص نمونه بردار از همه چیز مهمتر است اگر شخص خون دهنده بیماری هپاتیت و یا ایدز داشته باشد و قطره ای از خون به ملتحمه نمونه بردار بپاشد احتمال ابتلا هست پس زدن ماسک بلند طلقی که جلو چشمان ودهان را بگیرد هنگام نمونه برداری لازم است این مطلب در آزمایشگا ه ها رعایت نمیشود. نمونه برداری از بزرگسالان ۱-نمونه دهنده بایستی حتما دراز بکشد وتا حداقل ۳ دقیقه بعد از نمونه برداری از جای خود بلند نشود ۲-به سرعت شرح حال مختصری از بیمار گرفته شود در مورد بیماری کنونی و بیماری زمینه ای عفونی ۳-لزوما از رگ بازویی استفاده شود و از رگ های طنابی شکل استفاده نشود رگ های پشت دست و پا ها در اولویت بعدی است ۴-تور نیکت (گارو ) را بالای بازو سفت میکنیم با کلیپس مربوطه. گره نمیزنیم چون هنگام خون گیری باید باز شود اگر گره بزنیم دچار اشکال خواهیم شد ۵-سرنگ لازم که حجم لازم خون را برای ما تهیه کند برمیداریم وبرای همولیز نشدن خون از سر سوزن ۲۱ سوزن درشت استفاده میکنیم از پنبه الکل اگر استفاده کردیم (الکل ۵۰% )حتما بایستیم تا الکل مصرفی خشک بشود برای نمونه برداری های میکربی خیلی مهم است چند ضر به مختصر به محل رگ با سر انگشتان به آرامی میزنیم ۶-قسمت شیار دار سوزن به طرف ما باشد(قسمت مورب) ۷-با زاویه مناسب حدود ۱۵ درجه وارد رگ میشویم و اگر درست باشد قدری خون بداخل سورن میاید اگر مجبور به آسپیره شدیم با فشار بسیار کم ومقدار کم خون این کار را بکنیم ۸-برای عدم احتباس خون در رگ وعدم افزایش پلاکت در نمونه بایستی تورنیکت را باز کنیم و از خون دارای جریان نمونه برداری کنیم ۹-خون گیری به آهستگی انجام شود چون باعث تر کیدن گلبول های قرمز میشود (همولیز) ۱۰-نمونه به دست آمده را به سرعت جهت مصارف گوناگون آزمایشی بایستی در ظرف مناسب به همراه افزودنی لازم قرا داد ۱۱-اخیرا سرنگ هایی در بازار هست که به محض ورود سرنگ در ورید با فشار منفی که دارد خودش به عقب رانده میشود و نیاز به فشا اضافی تیست امیدوارم مفید فایده واقع شده باشد. گام اول از هر اقدامی باید بیمار خود را دقیق شناسایی کنید تا به اشتباه از کسی دیگر خون نگیریم. در صورت وجود مشکل خاص در بیمار از فرد سوال کنیم یا در صورتی که پرونده آن را اختیار داریم اطلاعات را آن کسب کنیم. الزامات تهیه خون گیری را تا حد ممکن اجرا کنیم. برای نمونه اگر تستی نیازی به ناشتایی دارد باید مریض مدت زمان مشخصی را ناشتا باشد. گام دوم که امروزه در کشور ما ایران اصلا رعایت نمی شود معرفی خود و تستی است که توسط ما انجام می شود. این حق بیمار است که اطلاعاتی در مورد تست و روش نمونه گیری بداند و ما وظیفه داریم هر سوالی در

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید >>
دستورالعمل روش اجرایی بازنگری مدیریت

دستورالعمل روش اجرایی بازنگری مدیریت

دستورالعمل روش اجرایی بازنگری مدیریت  هدف: تشكيل مؤثر جلسات مديريت به منظور بازنگري سيستم مديريت كيفيت توسط مديريت ارشد آزمايشگاه و چگونگی مدیریت آزمایشگاه در فواصل زماني معين، جهت حصول اطمينان از تداوم، اثربخشي، مناسب بودن و كارايي سيستم در برآورده شدن اهداف و خط مشي بيان شده در نظامنامه مي­باشد. دامنه عملكرد: اين روش اجرايي توسط مديریت ارشد آزمایشگاه و یا نماينده مديريت قابل اجرا مي­باشد. تعاريف : ندارد سيستم مديريت كيفيت : آزمايشگاه بايد داراي سيستم مديريت كيفيت باشد. اين سيستم بايد با استاندارد منطبق بوده و در آن خط مشي ها ، فرآيندها ، روش هاي اجرائي و دستورالعمل ها مستند شده و براي تمام كاركنان در گير تفهيم شده و بكار گرفته شوند . يكي از مهمترين مستندات اين سيستم نظام نامه كيفيت مي باشد كه در آن سيستم مديريت كيفيت و ساختار مستندات سيستم مشخص مي شود. اين نظام نامه تحت اختيار مديريت جاري بوده و كاركنان بايد به خوبي بتوانند از آن استفاده كنند . در سيستم مدير كيفيت عناصر تضمين كيفيت مانند كنترل كيفي داخلي و برنامه هاي كنترلي مقايسه أي بين آزمايشگاهي ، برنامه هاي منظم كاليبراسيون دستگاهها و پايش عملكرد آنها و لحاظ شده است . كنترل مدارك : آزمايشگاه بايد مدارك خود را مطابق يك روش اجرائي مستند كنترل نمايد . دراين راستا لازم است كه اطلاعات و مدارك شناسائي شده و داراي كد شناسائي تعريف شده در سيستم كيفيت شوند. نمونه هائي ازمدارك : روش هاي اجرائي ، كتب مرجع ، جداول كاليبراسيون ، عبارات خط مشي ، نامه هاي داخلي ، اخطارها ، نرم افزارها و… آزمايش توسط آزمايشگاههاي مرجع: آزمايشگاه موظف است يك روش اجرائي مستند و مؤثر جهت ارزيابي و انتخاب آزمايشگاههاي مرجع و مشاور براي مواقع لازم در كليه زمينه ها اعم از هيستوپاتولوژي ، سيتولوژي و آزمايشات باليني داشته باشد .آزمايشگاههاي انتخاب شده بايد توانائي لازم را براي برآوردن نيازها داشته باشند و روش هاي اجرائي مناسب براي فرآ يندهاي قبل از آزمايش ، انجام آزمايش و پس از انجام آزمايش بكار بندند . شرح: جلسات بازنگري مديريت هر …….. ماه يك­ بار برگزار مي­گردد، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص مديریت ارشد و يا نماينده مديريت جلسه اضطراري برگزار گردد. مسئوليت هماهنگي و برقراري جلسات بر عهده نماينده مديريت بوده و اعضاء ثابت جلسه به شرح ذيل بوده و بنا به موضوعات مختلف، مي­توان از هر يك از مديران و مسئولين بخش ها دعوت به عمل آورد. الف- مديريت ارشد (رياست جلسه)        ب- مسئولين بخش­ها           ج- نماينده مديريت كيفيت موضوعات قابل بررسي (‌ورودي­ها) در جلسه عبارتند از : پيگيري موضوعات مطرح شده در جلسه قبلي نتايج حاصله از مميزي­هاي انجام شده نتايج حاصله از اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه گزارشات نتايج نامنطبق حاصله از بررسي گزارشات رضايت / عدم رضايت مشتريان و هرگونه نامنطبق موجود در آزمايشگاه آمار و نتايج حاصله از بررسي اتفاقات و حوادث مخاطره آمیز پيشنهادات سازنده كاركنان در مورد امور سيستم مديريت كيفيت نتايج حاصل از انداز ه گيري و پايش و کنترل کیفی هر گونه امور و تغييرات مرتبط با كيفيت بنا به صلاحديد مديریت ارشد كه

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید >>

دستورالعمل روش اجرایی آموزش

دستورالعمل روش اجرایی آموزش​ ارائه دستورالعمل روش اجرایی آموزش​​ 1- هدف: ارائه دستورالعمل روش اجرایی آموزش و اجراي فرآيندي جهت ارتقاء سطح علمي، آگاهي، مهارت، رفتار و عملكرد كاركنان و به روز نمودن اطلاعات آنها به منظور ارائه خدمات بهتر 2- دامنه عملکرد:  اين روش اجرايي جهت كاربرد در بخش آموزش مي باشد.طبق آيين نامه اداره كل آزمايشگاه مرجع سلامت،مسئوليت فرآيند آموزش ، به عهده مسئول فني آزمايشگاه مي باشد، با این حال او می تواند فردی را به عنوان مسئول آموزش منصوب نموده و به وی تفویض اختیار نماید. 3-تعاريف : آموزش: ( Training ) عبارت است از فرآیندی برای اجرا و توسعه دانش، مهارت و رفتار در جهت رفع نیازهای موجود. صلاحيت: عبارت است از بکارگیری دانش، مهارت و رفتار در عملکرد و به صورت مجموعه عبارات ذيل در خصوص يك فرد بيان مي­شود: – تحصيلات – آموزش – مهارت – تجربه 4- شرح : فرآیند آموزش در چهار مرحله ذیل انجام می گیرد: الف- نیازسنجی آموزشی ب- برنامه ریزی آموزشی ج- اجرای برنامه های آموزشی د- ارزیابی اثربخشی برنامه های اجراشده نیازهای آموزشی کارکنان با توجه به برنامه و تقويم آموزشي سالیانه، بر اساس نيازهاي آموزشي بيان شده توسط مسئولين بخش هاي مختلف، مسئول ایمنی و بهداشت، سوپروایزر، مسئول فنی، بخشنامه­ هاي مقطعي و موارد آموزشی ناشی از کنترل­ها و بازرسی­ها و ممیزی­ها تعيين مي­گردد. ضمناً ارزيابي­هاي اوليه استخدام و نيز ارزيابي­هاي دوره­اي كه توسط مسئول فني آزمايشگاه انجام مي­شود، همینطور تغییر در روش های کاری، تغییرات و جابجایی در بخش های مختلف آزمایشگاه، تغییر شرح وظایف و نیز تغییر و یا خرید تجهیزات ممكن است نيازهاي آموزشي را سبب شود. اين نيازسنجي به طور قطعی در هر سال انجام مي­شود، ولی در موارد دیگر نیز می تواند به طور سریع برنامه ریزی و اجرایی گردد. سپس مسئول آموزش با در نظر گرفتن نيازها و نظارت و تاييد مديریت ارشد آزمایشگاه تقويم آموزشي سال آينده را حداكثر تا پايان اسفند ماه آماده نموده و اجرای آموزش را برنامه ریزی می نماید. در مرحله اجرا يك سري از اين برنامه­ ها به صورت انتشار جزوات مورد تایید مسئول فنی و خودآموزی، یک سری توسط پرسنل با صلاحيت آزمایشگاه، يك سري توسط مسئولین فنی و يك سري با همكاري شرکت­های خارج از آزمایشگاه نظیر انجمن­هاي علمي، شرکت­های خصوصی، آموزشگاه­ها، و نیز شركت در كنگره­ها، سمينارها و غیره انجام مي­گيرد. با توجه به تقويم و برنامه ریزی آموزشی از پرسنل بخش­های مربوطه جهت شركت در كلاس­ها و دوره­ ها اطلاع رساني شده و دعوت به عمل مي­ آيد. در هرصورت پس از شركت افراد در هر دوره­ اي، مسئول فني كه در آزمايشگاه مسئول آموزش نيز مي­باشد،‌به دو طريق اثربخشي و مفيد بودن آموزش ديده شده توسط كاركنان را ارزيابي مي­نمايد: از طريق ارزيابي سريع و به صورت نظرخواهی از شرکت کنندگان در برنامه آموزشی و همچنین نظرخواهی از مربیان ارائه دهنده آموزش و یا از طریق چند سوال و جواب تئوري و عملي در خصوص محتويات دوره برگزار شده از طريق بررسي عملكرد كاركنان مورد نظر در حين كار، قراردادن نمونه مجهول ( کنترل کیفی ) در کار روزانه

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید >>
دستورالعمل روش اجرايي ارزیابی نظرات و شکایات

دستورالعمل روش اجرايي ارزیابی نظرات و شکایات

دستورالعمل روش اجرايي ارزیابی نظرات و شکایات 1- هدف : هدف از تدوین این استاندارد بین المللی ارائه راهنمایی هایی برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیندی اثر بخش و کارا در مورد رسیدگی به شکایات بیماران برای تمامی فعالیتهای جاری آزمایشگاه می باشد . این استاندارد بر آن است تا  آزمایشگاه، بیماران و شکایت کنندگان احتمالی و سایر طرف های ذینفع را منتفع سازد. چرا که معتقد است ،اطلاعاتی که طی فرآیند رسیدگی به شکایات بدست می آید، می تواند سبب بهبود فرآیندها و خدمات  آزمایشگاه شود در نتیجه افزایش رضایت بیماران گردد. 2- دامنه کاربرد : کلیه بیماران، پزشکان ، مراکز ارسال نمونه(آزمایشگاه های همکار) می باشد. 3- مفاهیم و واژگان: اصطلاحات و تعاریف مذکور در استاندارد 9000 به همراه اصطلاحاتی که در زیر تعریف شده است در این استاندارد کاربرد دارند. شکایت کننده : فرد،  آزمایشگاه یا نماینده آن که اقدام به شکایت می کند. شکایت : بیان نارضایتی ایجاد شده توسط  آزمایشگاه  در زمینه ارائه خدمات (و از جمله عدم تحقق وعده ها) و یاخود فرآیند رسیدگی به شکایات هنگامی که انتظار می رود پاسخی به صورت تلویحی و یا تصریحی دریافت شود. مشتری :  آزمایشگاه   یا فرد دریافت کننده خدمات . مثال : مصرف کننده، مراجعه کننده، استفاده کننده نهایی، خرده فروش، در استاندارد منتفعین و خریدار  (برگرفته از بند3-3-5 در استاندارد ISO 9001 ) رضایت مشتری : رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد محقق شده  به نسبت هزینه پرداختی به دست می‌آید . خدمت به مشتری: تعامل  آزمایشگاه با مشتری در طول دوره عمر خدمت بازخورد:  نظرها، انتقادها، و بیان علایق در مورد خدمات  یا فرآیند رسیدگی به شکایات طرف ذینفع:  شخص یا گروه ذینفع در عملکرد یا موفقیت یک  آزمایشگاه (برگرفته از بند 3-3-7در استاندارد ISO 9000 ). هدف:  هدف از رسیدگی به شکایات چیزی است که در زمینه رسیدگی به شکایات جست و جو شود یا مقصود باشد. (در واقع رسیدن به ارائه پاسخی سریع وروشن به  مخاطب ان وپیگیری جهت اصلاح ویا رفع نقاط ضعف خدمات ارائه داده شده می باشد.) خط مشی : جهت گیری وسیاست کلی سازمان در زمینه رسیدگی به شکایات بیماران  است که به طور رسمی توسط مدیریت ارشد بیان می شود. فرآیند : مجموعه فعالیت های مرتبط با هم یا متعامل که درون دادها را به برون دادها تبدیل می کند (برگرفته از بند 3-4در استاندارد ISO 9000)                جمع امتیاز موزون 100    ×                                : درصد رضايت مشتري            ماكزیمم رضايت مشتري امتياز موزون : درجه اهميت × امتياز      ماكزيمم رضايت مشتري : مجموع درجه اهمیت ضربدر 4        درصد رضايت مشتري : 4- مسئوليت : مسئول فنی آزمایشگاه : تأمين و تخصيص منابع و امكانات لازم در جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و رسيدگي و رفع شكايت های بحرانی که به ایشان ارجاع داده می شود.   سوپروایزر/مسئول امور بیماران : دريافت و ثبت شكايات، رسيدگي و پيگيري، جمع‌بندي گزارشات، تكميل و ارسال فرم رسيدگي به

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید >>
جمع آوری نمونه خون وریدی

دستورالعمل جمع آوری نمونه خون وریدی بیماران سرپایی

دستورالعمل جمع آوری نمونه خون وریدی بیماران سرپایی 1-  هدف: هدف از تدوین این دستورالعمل مطلع ساختن مسئول نمونه گیری از نحوه انجام درست نمونه گیری وآگاه ساختن مراجعین از شرایط نمونه گیری جهت جلوگیری از بروز هر گونه پیش آمد در هنگام نمونه گیری 2- دامنه کاربرد :         دامنه این روش ، بخش نمونه گیری   آزمایشگاه را در برمی گیرد. 3- تعاريف :   اصطلاحات بکار برده ،مربوط به اصطلاحات پزشکی وآزمایشگاهی می باشد. 4- مسئولیت   :     مسئولیت  اجرای این روش مسئول نمونه گیری می باشد.     مسئولیت  نظارت بر حسن اجرای این روش بر عهده مسئول کنترل کیفی و مدیر فنی آزمایشگاه می باشد. 5 – مدارك مرتبط:    کليه مدارک سيستم مديريت کيفيت . 6- مراجع : ماهنامه اخبار آزمایشگاهی                 کتاب جامع علوم آزمایشگاهی مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی توجه : همکار گرامی لطفا” توجه فرمایید ; این دستورالعمل با فرمت استاندار15189  ISO و بر اساس روشهای معمول نگارش شده است ، لذا هر آزمایشگاه میبایست با الگو برداری از این متن اقدام به تکمیل کردن و یا اصلاح کردن آن بر اساس روش ، کیت و دستگاه مورد استفاده در آزمایشگاه خویش ، آن را شخصی سازی کند . 7- شرح عمليات: حتی در صورت انجام صحیح و بادقت روش های تجزیه ای(analytic)متغیرهایی نتایج آزمایش ها را تحت تاثیر قرار میدهند . شناسایی این متغیرها و بدنبال آن استاندارد نمودن روش های آزمایشگاهی جهت تفسیر صحیح واستفاده بهینه از داده های آزمایشگاهی ضروری می باشد. بیشترین خطاهای آزمایشگاهی می تواند وابسته به عوامل غیر تجزیه ایی نظیر جمع آوری نمونه :جابجایی و نقل وانتقال آن باشد . عوامل غیر بیولوژیک نظیرشناسایی نادرست بیمار وعوامل بیولوژیک نظیر وضعیت بیمار در طی نمونه گیری ، زمان نمونه گیری، همه این عوامل سبب بروز خطاهای  آزمایشگاهی می گردند . عوامل فیزیولوژیک نیز می تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهند که شامل : سن ، فعالیت ، در بستر بودن ، نوع غذای مصرفی  ، مصرف الکل ، سیکل ماهیانه،  چاقی ، داروهای ضد بارداری  خوراکی ، وضعیت قرارگیری بیمار،  حاملگی،  نژاد، جنس،  سیگار کشیدن وزمان نمونه گیری می باشند.  تمام پدیده های بیولوژیک  دارای نظم می باشند ،  نمونه آن ریتم سیر کادین ( تغییر غلظت مواد در طی24 ساعت )است که نیز می تواند در نتایج آزمایش تاثیرگذار باشد . نمونه گیری باید در یک محل مجزا ، تمیز و ساکت صورت گیرد . این اتاق باید مجهز به محل شستشو دست باشد در صورت دسترسی به آب باید محلو ل های تمیز کننده دست ها موجود باشد. تجهیزات لازم جهت اتاق نمونه برداری: 1- صندلی نمونه برداری : حفاظ ایمنی جهت جلوگیری از افتادن بیمار باشد 2 -ظرف مخصوص  جمع آوری نمونه 3- دستکش :می تواند از نوع لاتکس ، وینیل یا نیتریل باشد . در صورت حساسیت نسبت به دستکش لاتکس ، می تواند از نوع نیتریل ، پلی اتیلن یا انواع دیگر وآنهایی که فاقد پودر هستند استفاده نمود . همچنین می توان از دستکش نخی در زیر دستکش لاتکس یا پلاستیکی استفاده نمود.دستکش در صورت آلودگی

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید >>

دستورالعمل جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها ( کشت ادرار)

جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها ( کشت ادرار) :  جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها ( کشت ادرار) : بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری . نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است .پیش از انجام آزمایش  از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمایئد .دستهای خود را کاملا با آب و صابون  به خوبی شسته و خشک نمائید.بهتر است درصورت امکان شب وپیش از نمونه برداری استحمام کنید.درب ظرف ادرار را بااحتیاط باز کنید . تحت هیچ عنوان دست های شما  در موقع جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها ( کشت ادرار) نباید با سطح داخلی ظرف ادرار و درب آن تماس پیدا کند.با یک دست .چین های پوستی دستگاه تناسلی  را از هم باز کرده و با دستمال یکبار مصرف اطراف مقعد و پیشابراه را ازجلو به عقب تمیز کنید . این کار را دو بار تکرار نمائید .البته در هر بار تمیز کردن از یک دستمال جدید استفاده کنید وقبلی را دور بیندازید. درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید .پس از اینکه جریان ادرار شروع شد قسمت اولیه ادرار ( 2 ثانیه اول ) را دور ریخته و بقیه ادرار را باحجم 30 میلی لیتر(حداقل نصف ظرف ) جمع آوری کنید .درب ظرف را بسته و آن را به آزمایشگاه تحویل دهید .در صورتی که نمونه خارج ا ز آزمایشگاه خانم ها  تهیه می کنید. لازم است تا به سرعت به آزمایشگاه ارسال شده و تا آنزمان  درجای  خنک نگهداری شود.این روش جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها ( کشت ادرار) در باره ما

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید >>
به بالای صفحه بردن