دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم

دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم علت نازائی : امروزه ازمایش مایع منی (Semen) یکی از بخشهای مهم بررسی علت نازائی است.حدود 40% علت نازائی مربوط به مرد است.بررسی دقیق مایع منی نیاز به 2 تا 3 نمونه مختلف در زمانهای متفاوت دارد. بیمارقبل ازازمایش باید حداقل 48 ساعت (2 روز) و حداکثر72 ساعت (3روز) از عمل جنسی پرهیز داشته باشد.مدت زمان کمتر از 48 ساعت منجر به کاهش تعداد اسپرم بخصوص در مردان مسن تر و بیشتر از 3روز باعث افزایش اسپرم و کاهش تحرک میشود. دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم بهتر است در ازمایشگاه تهیه شود.بهترین انتقال نمونه مربوط به جمع اوری در ازمایشگاه میباشد.درغیر اینصورت  طبق دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم باید حداکثر تا 2ساعت پس از جمع اوری به ازمایشگاه اورده شود.در طی انتقال نمونه باید در دمایی برابر با دمای بدن نگداری شود.بهتر است در جیب یا در کنار بدن نگهداری شود.سرما یا گرما منجر به کاهش حرکت اسپرم میشود روش جمع اوری نمونه :  .دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم روش جمع اوری بهترین روش جمع اوری نمونه تحریک دستی در ازمایشگاه بوده باید دقت داشت که تمام نمونه جمع اوری شود.عدم جمع اوری اولین بخش منی که بصورت مایع اولیه میباشد منجر به کاهش تعداد اسپرم های متحرک در ازمایشگاه میشود.چون این بخش بهترین تعداد اسپرم را دارد عمل زناشویی برای جمع اوری با توجه به مخلوط شدن مایع منی با ترشحات زن مناسب نیست. درباره ما برگشت به صفحه اصلی

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید >>
دستور العمل جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط

دستور العمل جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط

دستور العمل جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط : کشت میکروبی : دستور العمل جمع اوری نمونه دستگاه تنفسی – خلط . دستور العمل جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط برای بیماران مبتلا به سرفه های مداوم و سرفه های عمیق و خلط دار,تب,هموپتزی که نشانگر عفونت تنفسی باشد ضروری است.این ازمایش برای تشخیص پنومونی,برونشتکازی,برونشیت,یا ابسه ریوی انجام میگیرد. کشت خلط برای تعیین وجود باکتری بیماری زا در مبتلایان به عفونت های تنفسی مانند پنومونی گرفته میشود.اولین مرحله در بررسی میکروب شناسی خلط رنگ امیزی گرم است.از طریق رنگ امیزی خلط باکتری ها به دو دسته گرم منفی و گرم مثبت طبقه بندی میشوند.رنگ امیزی گرم را میتوان بعنوان راهنمایی برای شروع درمان دارویی درنظر داشت.سپس نمونه خلط را وارد مجموعه ای از محیط های کشت میکروبی مینمایند. پس از ان باکتری هایی که در طی 3-1 روز اینده رشد مینمایند شناسایی میگردند.نمونه خلط برای کشت و حساسیت باید قبل از اغاز درمان انتی بیوتیکی جمع اوری گردد مگر انکه بمنظور ارزیابی میزان اثربخشی داروهایی که قبلا از درمان انتی بیوتیکی تجویز شده انجام پذیرد. گزارش مقدماتی معمولا ظرف 24 ساعت اماده خواهد شد. حداقل 48 ساعت برای تکمیل نتیجه کشت لازم است.کشت خلط از نظر قارچ و مایکوباکتریوم توبرکلوز ممکن است 8-6 هفته بطول انجامد. توجه داشته باشید دستور العمل جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط بهترین نمونه خلط هنگامی است که بیمار از خواب برخاسته باشد و قبل از خوردن و اشامیدن گرفته شود.   عفونت های تنفسی روش نمونه گيري : جهت جمع آوري نمونه خلط ابتدا دهان را با آب معمولي شسته و سپس با سرفه هاي عميق خلط خارج مي گردد نمونه در ظرف استريل دهان گشاد و جمع آوري مي گردد . كشت ـ تفسير نتايج : حداكثر ظرف 2-1 ساعت پس از جمع آوري لام گرم و كشت انجام مي گردد . خصوصيات ظاهري بايد يادداشت گردد بايستي تاخير در 4 درجه سانتي گراد قرار داده شود. رنگ گرم جهت بررسي كفايت نمونه انجام مي گردد بايستي نسبت سلول هاي التهابي به اپي تليال (اسكواموس ) سپس از 10  به 1 باشد در غير اينصورت نمونه براي كمك مناسب نيست و بايد تكرار گردد قسمتي از مواد چركي را به كمك سواپ يا لوپ استريل به محيط هايBlood agar ، شكلات آگار و EMB قرار دهيد بر روي Blood agar يك ديسك اپتوچين قرار دهيد . انكوباسيون در جار 10 درصدCO2  انجام گيرد. جهت بررسي قارچ ها بايستي محيط سابرودكستروز آگار را براي 3 روز درCº37  قرار دهيم . متن سربرگ خود را وارد کنید ارتباط با ما

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید >>
دستگاه شمارشگر سلول

دستگاه شمارشگر سلول

دستگاه شمارشگر سلول مدل و مشخصات دستگاه شمارشگر سلول : 1-1- سل كانتر: RC 640 2-1-مدل: 640 3-1- شركت سازنده: 4-1- شركت فروشنده: 1-4-1- آدرس شركت: 2-4-1- تلفن: 3-4-1- فاكس: 4-4-1-نام افراد رابط: 5-4-1- نام مهندسين و سرويسكاران: 6-4-1- شماره تلفن هاي ضروري: 2-اقدامات وابسته : 1-2- مطالعه روش كنترل كيفي در اين بخش 2-2- آشنايي با اپراتوري و تحليل نتايج نرم افزار كنترل كيفي هماتولوژي 3-2- اطلاع از كافي بودن محلول ها براي شروع كار 3- هدف: 1-3- انجام آزمايش CBC با صحت و دقت قابل قبول دربرنامه كنترل كيفي آزمايشگاه 2-3- انجام آزمايش CBC  در زمان معين و تعريف شده 3-3- در نظر گرفتن موارد اورژانسي پذيرش شده درآزمايشگاه 4- موارد کاربرد: اين دستورالعمل اجرايي در آزمايشگاه تشخيص پزشكي در بخش هماتولوژي جهت انجام آزمايشات CBC به روش دستگاهي كاربرد دارد. 5- صلاحیت و شایستگی کاربر: كاربر اين SOP مي بايست مشخصات، صلاحيت و شايستگي هاي زير را داشته باشد 1-5- گذراندن دوره آموزشي لازم جهت اپراتوري سل كانتر هایسل 2-5- گذراندن آموزش هاي لازم در خصوص نحوه كنترل دستگاه اعم از صحت و دقت و چگونگي ثبت و نتيجه گيري از آن 3-5- آشنايي به سيستم مديريت كيفيت جهت بكارگيري فرم ها و مستندات اين بخش 6- نمونه: 1-6- نوع نمونه: خون تام حاوي ماده ضد انعقاد EDTA – شرايط قابل قبول  نمونه: نمونه بايد فاقد هموليز باشد و نيز فاقد لخته و فاقد فيبرين بوده و حجم نمونه CBC نيز بايد cc2 باشد. – نمونه بايد داراي مشخصات باشد شماره پذيرش و نام بيمار بر روي آن نوشته شده باشد. 2-6- نحوه رديف كردن: – نمونه هاي CBC برطبق ليست كار روزانه براساس شماره پذيرش در راك مرتب شده و به ترتيب شماره رديف ليست كار به دستگاه داده مي شود 3-6- نحوه شماره گذاري: نام و نام خانوادگي و شماره پذيرش بيمار در بخش نمونه گيري روي ويال هايCBCنوشته شده باشد 4-6- نحوه ذخيره سازي: نمونه ها به مدت يك هفته در يخچال در داخل سيني هاي مربوط به  نمونه ها نگهداري مي شوند و نمونه هاي هفته قبل به بخش شستشو تحويل داده مي شود 7- تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار: 1-7-تجهيزات مواد و لوازم مورد نياز: 1-1-7- سل كانتر هایسل  با مشخصات بيان شده 2-1-7- محلول هاي درمان کاو اختصاصی شرکت و  رینز بادارا بودن تاريخ انقضا و شماره سريال 3-1-7- ليست بيماران 4-1-7- نمونه هاي CBC بيماران 5-1-7- راك هاي مورد استفاده جهت رديف كردن نمونه هاي روز در داخل آن 6-1-7- پرینتر سوزنی LQ300 با فرم جوابدهی مخصوص Hycel 7-1-7- پنج نمونه نرمال جداشده از روز قبل براي بررسي صحت كار دستگاه 8-1-7- شيكر هماتولوژي 2-7- اقدامات اوليه و آماده سازي هاي مورد نياز قبل از انجام كار: 1-2-7- ميزان محلول های  ايزوتون و رینز و لایز  بايد كافي باشد در غيراينصورت بايد محلول هاي جديدي را جايگزين نمود 1-1-2-7- براي تعويض محلول های فوق  شيلنگ مربوط به آن را كه يك سر آن به پشت دستگاه وصل شده است داخل محلول جديد قرار مي دهيم. 2-1-2-7- توضیحاً محلول های رینز و ایزوتون، آماده مصرف بوده ولی محلول رایز باید به نسبت 2٪ با آب مقطر یا ایزوتون رقیق گردد. 3-1-2-7-شلنگ محلول لایز ولو سبز ، رینز ولو آبی و ایزوتون به ولو سفید

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید >>

دستگاه سل کانتر

دستگاه سل کانتر swelab Alfa مراحل اجرایی کار با دستگاه سل کانتر *دکمه Power دستگاه را که در پشت، پائین و سمت چپ آن قرار دارد روی حالت On قرار دهید. *چند لحظه صبر کنید، و با فشار دادن گزینه Power up روی صفحه مانیتور دستگاه شروع به Prime و شستشوی اولیه می کند *اجازه دهید تا شستشوی اولیه به صورت کامل انجام شود. *بعد از اتمام بشستشو، روی مانیتور صفحه ای می آید که اطلاعات مربوط به آخرین نمونه روز قبل در آن وجود دارد به اضافه چند گزینه که شامل  Print-Menu-List-New Sample و Sample می باشد. گزينه Sample  در گوشه سمت راست را انتخاب کنید . *انتخاب این گزینه شامل : سه صفحه به صورت 1/3، 2/3، 3/3 می باشد ، با کلیک بر روی هر کدام از آنها صفحه مربوطه می آید. که هر کدام یک سری از پارامترهای مربوط به تست را به نمایش می گذارد. *بهتر است برای مشاهده پارامترهای اصلی تست ، صفحه ۳/ ۳ را انتخاب کنید. *با انتخاب Sample شما می توانید شماره تست را به دستگاه بدهید. *ویال CBC را از روی رولر میکسر برداشته و چند بار سروته کنید تا کاملا مخلوط وهموژن شود *درب وبال را باز کنید و آن را طوری بگیرید که سوزن آسپیره دستگاه در درون ویال قرار گیرد وسپس دکمه Start را که در پشت سوزن مکش قرار دارد فشار دهید. *با شنیدن صدای بوق و بال را از زیر مکنده خارج کرده ، تابعد از مراحل شمارش ، مقادیر مربوط به پارامتر های تست بر روی مانیتور ظاهر شود. این اعداد را در ستون های دفتر هماتولوژی وارد کنید، با لمس گزینه New sample نمونه های جدید را به ترتیب به دستگاه بدهید. *بعد از اتمام نمونه ها اول دستگاه را شستشو داده ، Prime کنید ، وسپس دکمه Power Down را فشار دهید و بعد از صدای بوق آخری، دکمه Power در پشت دستگاه را روی حالت Off قرار دهید. نحوه شستشوی دستگاه سل کانتر * شستشوی روزانه: هر روز بعد از اتمام کار و قبل از خاموش کردن دستگاه با انتخاب گزینهPrime  System دستگاه را شستشو دهید. بهتر است حداقل دو بار این گزینه را بزنید تا بهتر شستشو شود. بعد از خاموش کردن دستگاه با ، سوزن آسپيره را با گاز استریل و اتانول) %70 کاملا تمیز کنید و در صورت لزوم صفحه مانیتور را با دستمال نرم ولی مرطوب کاملا تمیز نمائید. *شستشوی هفتگی : در پایان هر هفته و در روز پنجشنبه سه بار از مسیر آسپیره آب ژاول با همان هیپوکلرید سدیم با وایتکس 1/10 رقیق شده شرکت من را به دستگاه بدهید و سپس از همین مسیر حداقل شش بار آب مقطر به دستگاه بدهید تا وایتکس را کاملا از مسیر پاک کند. *شستشوی ماهانه : در پایان هر ماه، هم مسیر آسپیره مثل مرحله قبل شستشو داده میشود و هم مسیر پرب های ایزوتون ولیز یعنی پرب ها را از محلولهای مربوطه خارج نموده و در ظرف آب ژاول قرار دهید و حداقل سه بار پرایم سیستم را فشار دهید و سپس پرب ها را در

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید >>
به بالای صفحه بردن