پیشرفت در تشخیص زودهنگام سرطان با استفاده از تستهای ژنتیک

در چند سال اخیر، پیشرفت های ژنومی بازی در تشخیص سرطان را تغییر داده است. فن‌آوری جدید به افراد امکان می‌دهد تا هشت ماه زودتر بفهمند که آیا سرطان درمان شده بازگشته است یا اینکه سرطان کولون در مراحل اولیه آن‌ها وجود دارد، بدون اینکه تحت کولونوسکوپی قرار گیرند. در مقاله ، “نوآوری مراقبت های بهداشتی، تشخیص سرطان را متحول می کند”، در مورد پیشرفت های جدید در آزمایش سرطان صحبت می کنیم، و اینکه چگونه این نوآوری باعث ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید می شود. سرمایه گذاران می توانند از طریق شاخص HTEC به این فرصت ها دسترسی داشته باشند که شامل اختلالات ژنومی مانند Illumina، Natera و Foundation Medicine می شود.

By: Nina Deka, Sr. Research Analyst

https://www.roboglobal.com/

به بالای صفحه بردن